Duurzaamheid

Als wintersporter genieten we van het vrije gevoel en de natuurbelevenis die wintersport ons geeft. Om dit unieke wintersportgevoel te behouden voor onszelf en toekomstige generaties is het van belang om op een verantwoorde manier om te gaan met wintersport. Als Nederlandse Ski Vereniging zijn we ons ervan bewust dat wintersporten per definitie een impact heeft op klimaat en milieu. Deze impact willen we beperken door te informeren, ondersteunen en door het aanreiken van alternatieven.


Duurzaamheid & NSkiV

Visie & strategie

Als Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) zijn we ons ervan bewust dat wintersporten per definitie een impact heeft op klimaat en milieu. Om ervoor te zorgen dat ook de toekomstige generaties nog net zo van de unieke wintersportervaring kunnen genieten, is het belangrijk om op een duurzame manier met de wintersport om te gaan. Daarom is het ons streven om wintersporters te informeren over duurzaamheid in de wintersport, en wintersportorganisaties te ondersteunen bij vraagstukken rondom duurzaamheid. Dit streven sluit aan bij onze missie en de maatschappelijke rol van de sportbond.

Duurzaamheidsonderzoek NSkiV

Als gevolg van dit streven heeft de NSkiV begin 2021, 2022 en 2023 een enquête gehouden onder haar leden, met als doel om de behoeften en standpunten van wintersporters uit Nederland omtrent duurzaamheid in kaart te brengen. De resultaten zijn hier te vinden. Wat opviel was dat mensen aangaven niet goed te weten hoe ze hun ecologische voetafdruk rondom wintersportactiviteiten kunnen verkleinen. Dit bevestigt het streven van de NSkiV om wintersporters te informeren over een duurzame wintersport. Ook gaven respondenten aan dat aangesloten organisaties het lastig vinden om aandacht te besteden aan het thema duurzaamheid. Daarom ziet de NSkiV het als haar rol om de aangesloten organisaties hierin te ondersteunen. Daarnaast is het aan de NSkiV om hierin het goede voorbeeld te geven, aangezien er ook intern nog kansen liggen wat betreft duurzaamheid.
Tot slot kwam in de enquête naar voren dat respondenten het belangrijk vinden dat de NSkiV een duidelijk standpunt inneemt rondom het thema duurzaamheid, en dat slechts één derde van de respondenten de huidige inzet van de NSkiV rondom duurzaamheid als goed beoordeelt.

Plan van Aanpak & Doelen

Op de uitkomsten van de enquête en de gestelde visie en strategie is voortgeborduurd met het opstellen van een Plan van Aanpak voor de komende beleidsjaren.
Naast een aantal concrete acties zijn in navolging van de uitkomsten en van het streven te informeren en ondersteunen op het gebied van duurzaamheid in de wintersport, een aantal doelen opgesteld, waarbij het noodzakelijk is om zowel de voortgang als de perceptie onder de leden te blijven monitoren:

 1. Aan het einde van de beleidsperiode 2022-2026 beschikken alle wintersporters over de informatie om bewuste keuzes te kunnen maken voor een duurzame wintersport;
 2. Aan het einde van de beleidsperiode 2022-2026 worden alle aangesloten organisaties ondersteund bij het verduurzamen van hun vereniging en accommodatie;
 3. Aan het einde van de beleidsperiode 2022-2026 beschikken kinderen die geïnteresseerd zijn in wintersport over de kennis van duurzaamheid en milieu rondom wintersport;
 4. Tijdens de beleidsperiode 2022-2026 worden ieder jaar de percepties en meningen rondom duurzaamheid bij de leden van de NSkiV gemonitord.

Verduurzaming accommodatie

Wil jij als wintersportorganisatie aan de slag met het verduurzamen van je accommodatie? Of heb je nieuwe materialen nodig? Dan zijn er een aantal opties waar je van gebruik kan maken, die veel financiële voordelen opleveren.

Sportief Opgewekt

Het verduurzamen van je accommodatie is niet alleen goed voor het milieu en klimaat. Het levert vooral grote kostenvoordelen op en dat is goed nieuws voor de clubkas! Energiekosten zijn vaak de grootste kostenpost van sportaccommodaties. Door de accommodatie beter te isoleren, gebruik te maken van LED verlichting, of andere technieken kan je veel kosten besparen. Om alle aangesloten organisaties bij de NSkiV hiermee te helpen heeft de NSkiV een samenwerking afgesloten met Slim Opgewekt. De Nederlandse Ski Vereniging en Sportief Opgewekt slaan de handen ineen om commerciële exploitanten en verenigingen in de wintersportsector te helpen met deze uitdagende opgave.

Sportief Opgewekt is geaccrediteerd verduurzamingspartner van NOC*NSF en biedt een energiescan aan die inzicht geeft in het verduurzamingspotentieel van de accommodatie. Het verduurzamingsplan dat hier vervolgens uitkomt biedt sport-specifieke handvatten om te besparen in energie, en dus in CO2 uitstoot. Sportief Opgewekt onderscheidt hierbij drie categorieën:

 • Het laaghangend fruit: Wat kun je zelf al doen om te besparen? Wij reiken je handige tips aan, samengesteld uit ervaring met het verduurzamen van 300 sportaccommodaties;
 • De standaard grote maatregelen: Een eerlijk advies van de meest bekende maatregelen, namelijk zonnepanelen, gasbesparing, verlichting en ventilatie;
 • Maatwerk maatregelen: een uitgewerkt advies op de locatie-specifieke maatregelen, zoals isolatie, warmte/koude-voorziening en energieopslag.

Na de scan bespreken we waarmee jij aan de slag wil/kan en helpen we je om de ‘sportieve puzzel’ te leggen: we zetten onze kennis, ervaring en partnernetwerk in om te komen tot een plan waarmee jij duurzame stappen kunt zetten. Sportief Opgewekt is techniek-onafhankelijk en wordt voor het uitvoeren van de scan gedeeltelijk betaald uit een subsidie van VWS, alvast het eerste voordeel dat we je kunnen bieden.

Wil jij gebruik maken van de gratis energiescan en aan de slag gaan met het verduurzamen van je accommodatie? Neem dan contact op met sport@wintersport.nl.

Sport NL Groen

Het platform van Sport NL Groen geeft je inzicht in verduurzamingen die je in jouw specifieke accommodatie kan doorvoeren. Hierbij krijg je inzicht in de investeringen en terugverdientijd ervan. Ook kan je op het platform informatie vinden over de subsidies die van toepassing zijn op jouw accommodatie, en in contact komen met leveranciers. Een handige tool om de eerste stappen te zetten richting een duurzame accommodatie!

Tips

Hieronder een aantal tips die je op jouw sportaccommodatie al zelfstandig kan doen om energiekosten te besparen!

 • Maak gebruik van LED-verlichting in het pand of op de baan;
 • Zorg voor goede isolatie, middels tochtstrips, dubbel glas en isoleren van leidingen;
 • Maak gebruik van lichtsensoren, waterregelaars, en een dag- en nachtstand op de verwarming;
 • Vervang oude apparaten (koelkasten etc.) door nieuwe met een gunstig energielabel;
 • Doorvoeren van grote maatregelen zoals muur- en dakisolatie, zonnepanelen, warmtepomp etc.

BOSA subsidieregeling

Mocht je grote of kleinere investeringen (vanaf €2.500) willen doen in de sportaccommodatie of in sportmateriaal? Denk hierbij aan het vervangen van lampen, lichten, skimatten, onderhoud van de (rol)baan, startnummers, etc. Of mocht je deze investeringen zojuist gedaan hebben? Kijk dan even naar de BOSA subsidieregeling. De BOSA subsidieregeling staat voor stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties en is bedoeld voor alle amateursportorganisaties. Je kan subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen.

Waarvoor kan je subsidie aanvragen?

De subsidiabele kosten zijn als volgt:

 1. Kosten voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties (20%);
 2. Kosten voor de aanschaf van sportmaterialen (20%);
 3. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (40% totaal);

Hoe kan je de subsidie aanvragen?

De subsidie wordt aangevraagd via een online aanvraagformulier, dat te vinden is via onderstaande link. De subsidie kan aangevraagd worden vanaf een totaalbedrag van €2.500, en een maximaal bedrag van €2,5 miljoen per aanvrager per kalenderjaar. De subsidie kan aangevraagd worden voorafgaand aan de activiteiten, of tot 12 maanden nadat de activiteiten zijn afgerond en betaald. Bij de aanvraag worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Een kostenoverzicht van uw subsidiabele kosten (hiervoor kan je gebruik maken van een standaard overzicht, te vinden via onderstaande link);
 • Scans van facturen, betaalbewijzen, en/of offertes;
 • Contactgegevens van de aanvragende organisatie;
 • Gegevens van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en van de tekenbevoegde(n);
 • Bankgegevens met een scan van een bankafschrift die niet ouder is dan 3 maanden, en waarbij de naam van de aanvragende organisatie en IBAN volledig leesbaar zijn;
 • Start- en einddatum van de activiteiten waarvoor je subsidie aanvraagt.

Alle informatie over de BOSA subsidieregeling, net als het aanvraagformulier, zijn hier te vinden. Hulp nodig bij de aanvraag? Deze informatie helpt je verder.


Tips voor een duurzame wintersport

Duurzame skigebieden

Er zijn steeds meer skigebieden die zich richten op duurzaamheid. Dat betekent dat ze zoveel mogelijk gebruik maken van groene energie, dat ze goed aan te reizen zijn met het openbaar vervoer, dat ze gebruik maken van efficiënte GPS-gestuurde pistenbully’s, en zich richten op verantwoord toerisme en gebruik van lokale materialen.
Er zijn een aantal skigebieden waarvan bekend is dat ze zich richten op ‘sanfter toerisme’, een zachte vorm van toerisme waarbij duurzaamheid voor mens en omgeving centraal staan. Werfenweng is één van deze skigebieden. Binnenkort zullen via onze website meerdere duurzame skigebieden te vinden zijn.
Verder zijn er een aantal dorpen uitgeroepen tot Bergsteigerdörfer. Dit zijn oude en authentieke dorpen waar je een zachte vorm van toerisme vindt en waarbij duurzaamheid tussen mens en natuur centraal staan.

Mountain 10

Het IOC (Internationaal Olympisch Committee) en de United Nations hebben recentelijk de Mountain 10 uitgebracht. Dit zijn 10 punten waar jij rekening mee kan houden om op een respectvolle en duurzame manier te gedragen in de bergen.

 1. Kies een groen skigebied. Zoek naar groene accommodaties, reis en skigebied;
 2. Kies duurzame kleding. Repareer je huidige kleding of let op kleding dat duurzaam geproduceerd is;
 3. Maak gebruik van herbruikbare flessen en materialen. Maak geen gebruik van eenmalige wegwerp materialen;
 4. Maak gebruik van openbaar vervoer of carpooling;
 5. Blijf op de paden en buiten natuurbeschermingsgebieden;
 6. Neem niets mee van de berg, maak alleen foto’s;
 7. Laat geen afval of voedsel achter;
 8. Houdt het water schoon, gebruik geen shampoo of zeep in rivieren en meren;
 9. Koop lokale producten;
 10. Maak gebruik van je stem en sta op voor de bergen.

Heb je vragen of tips over duurzaamheid in de wintersport? mail dan naar sport@wintersport.nl

Op de hoogte blijven van de Nederlandse Ski Vereniging? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Official partners
Partners
Championship venues