Meestgestelde vragen


Heb je een vraag? Kijk dan eerst of deze terugkomt in de onderstaande lijst met meestgestelde vragen.
Staat je vraag hier niet bij? Stel je vraag dan aan onze ledenservice via e-mail leden@wintersport.nl. Vergeet niet je contactinformatie en eventueel je lidmaatschapsnummer in de mail te vermelden. Liever telefonisch contact? Bel dan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur naar +31 (0)30 30 77 812.

Lidmaatschap

Kan ik buiten Nederland een NSkiV-lidmaatschap afsluiten?

Het lidmaatschap van de Nederlandse Ski Vereniging is toegankelijk voor iedereen die woonachtig is binnen Europa. Buiten Nederland worden echter naast de contributie ook de verzendkosten voor het Wintersport Magazine in rekening gebracht. Die kosten bedragen 17,50 euro per jaar.

Per wanneer kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Voor opzeggen van het NSkiV-lidmaatschap geldt dat dit moet zijn geschied één maand voor het verstrijken van de lidmaatschapstermijn. Noot: heb je ook een verzekering en wil je die stopzetten, dan kan dat na het eerste jaar op elk gewenst moment met een opzegtermijn van één maand.

Wat doe ik met het pasje als ik heb opgezegd?

Je kunt het pasje doorknippen en weggooien.

Kan ik het pasje na opzegging nog gebruiken?

Na opzegging, wordt het lidmaatschapsnummer van de pas geblokkeerd. Je kunt de pas dan niet meer gebruiken.

Mag ik mijn lidmaatschapspas uitlenen?

Nee, de lidmaatschapspas is strikt persoonlijk.

Waarom staat er een alarmnummer op mijn lidmaatschapspas?

Als lid van de Nederlandse Ski Vereniging bestaat ook de mogelijkheid een of meer verzekeringen af te sluiten, vandaar dat het alarmnummer op de pas is vermeld. Bij calamiteiten is dit het alarmnummer dat gebeld moet worden. Hier vind je meer informatie over de NSkiV-reisverzekering.

Hoe vraag ik een nieuwe lidmaatschapspas aan?

Als je een nieuwe, vervangende pas wilt aanvragen, neem dan contact op met de afdeling ledenservice per mail via leden@wintersport.nl of via telefoonnummer +31 (0)30 30 77 812 of. De nieuwe pas heb je binnen twee weken in huis. De kosten hiervoor bedragen 5,- euro.

Wat moet ik doen bij verlies van mijn lidmaatschapspas?

Neem bij verlies van de lidmaatschapspas altijd contact op met onze afdeling ledenservice via e-mail leden@wintersport.nl of bel +31 (0)30 30 77 812.

Wie krijgt een lidmaatschapspas?

Alle leden vanaf vijf jaar ontvangen een lidmaatschapspas.

Hoe geef ik een adreswijziging door?

Als hoofdlid, kun je je gegevens eenvoudig zelf wijzigen via mijn verzekering, maar je kunt natuurlijk je adreswijziging ook doorgeven via leden@wintersport.nl of telefonisch bij onze afdeling ledenservice via telefoonnummer +31 (0)30 30 77 812.

Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens?

Als hoofdlid, kun je je gegevens eenvoudig zelf wijzigen via mijn verzekering, maar aanpassingen aan de persoonsgegevens kunnen natuurlijk ook worden doorgeven via leden@wintersport.nl of telefonisch bij onze afdeling ledenservice via telefoonnummer +31 (0)30 30 77 812.

Hoe meld ik een gezinslid aan?

Een hoofdlid kan een (of meerdere gezinsleden) aanmelden via mijn verzekering, via leden@wintersport.nl of telefonisch bij onze afdeling ledenservice via telefoonnummer +31 (0)30 30 77 812.

Ik heb opgezegd en ontvang toch nog het Wintersport Magazine. Hoe kan dat?

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden. Wordt het lidmaatschap gedurende de looptijd opgezegd, dan ontvang je nog wel de magazines die bij het lopende lidmaatschapsjaar horen.

Wat kost een lidmaatschap?

De kosten voor een lidmaatschap van de Nederlandse Ski Vereniging staan hier.

Wat houdt het NSkiV-lidmaatschap precies in?

Voor gedetailleerde informatie over het lidmaatschap kijk je hier.

Stilzwijgend verlengen mag toch niet meer?

Een abonnement van een sportschool of bijvoorbeeld een verzekering kunnen sinds enige jaren met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (na het eerste jaar) op elk gewenst moment worden beëindigd. Dit is geregeld bij ‘Wet van Dam’. Deze wet is echter niet van toepassing op het lidmaatschap van verenigingen, die vallen onder het verenigingsrecht. Voor een vereniging geldt, en dus ook voor de NSkiV, dat een lidmaatschap met een jaar wordt verlengd, tenzij dat lidmaatschap één maand voor de verlengingsdatum is opgezegd.

Kan ik mijn lidmaatschap tussentijds beëindigen?

Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor de periode van één jaar. Beëindiging dient minimaal één maand voor de verlenging (bij voorkeur schriftelijk) te worden doorgegeven.

Waarom ontvang ik een lidmaatschapspas?

De lidmaatschapspas maakt het mogelijk om gebruik te maken van de vele aanbiedingen speciaal voor onze leden. Verder is de pas belangrijk wanneer er ook een verzekering is afgesloten. In dat geval bevat de pas belangrijke contactinformatie en dient hij tevens als verzekeringsbewijs. De pas biedt gemak, voordeel en plezier. Niet alleen tijdens je wintersport, maar het gehele jaar door. Zorg ervoor dat je de pas altijd bij je hebt. Klik hier voor meer informatie over de aanbiedingen.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Het lidmaatschap moet bij voorkeur schriftelijk worden opgezegd (per post of via e-mail leden@wintersport.nl). Telefonisch opzeggen kan echter ook via telefoonnummer +31 (0)30 30 77 812. Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand vóór het verstrijken van de lidmaatschapstermijn. De verzekering kan na het eerste jaar op ieder gewenst moment worden beëindigd met een opzegtermijn van één maand.

Wat zijn de algemene voorwaarden voor het lidmaatschap?

De algemene voorwaarden voor het lidmaatschap kun je onderaan deze pagina lezen.

Wat doen jullie met mijn klacht?

Vanzelfsprekend doet de Nederlandse Ski Vereniging haar best om zo goed mogelijk invulling te geven aan haar dienstverlening, producten en diensten, maar toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent. Wij luisteren graag naar je en zoeken samen met jou naar een passende oplossing. In onze klachtenregeling lees je wat wij onder een klacht verstaan, hoe je een klacht kunt indienen en wat wij hiermee doen.


Reisverzekering

Doorlopende reisverzekering

Staat op de lidmaatschapspas aangegeven dat ik een verzekering heb afgesloten?

Nee, op de lidmaatschapspas staat niet specifiek aangegeven of je wel of geen verzekering bij ons hebt afgesloten. Heb je een reisverzekering afgesloten en de premie betaald? Dan ben je verzekerd. De NSkiV-lidmaatschapspas geldt in dat geval tevens als verzekeringspas. De factuur geldt als polisblad van de reisverzekering.

Welke wintersporten zijn meeverzekerd?

Elke van sneeuw en ijs afhankelijke sport, maar ook rolskiën, skiën en snowboarden op kunstskibanen en met skiën en snowboarden verband houdende bergtochten zijn met de NSkiV-reisverzekering meeverzekerd. Enkele voorbeelden van activiteiten in de sneeuw die binnen de verzekering vallen zijn: snow survival, tochten met een ratrac, paintball in de sneeuw, tobogganing, sledehondentochten en heliskiën.

Is off-piste meeverzekerd?

Onze doorlopende reisverzekering geeft zowel op de piste als off-piste dekking. We hanteren daarbij geen beperkende voorwaarden vanaf een bepaalde lawinecode/Lawinestufe. Alleen als een uitdrukkelijke waarschuwing of verbod op/rond de piste vanwege dreigend gevaar wordt genegeerd of als iemand zich ernstig roekeloos heeft gedragen, dan kan de verzekeraar besluiten niet (volledig) uit te keren. Mocht de verzekeraar het vermoeden hebben dat hiervan sprake kan zijn, dan zal altijd worden gekeken naar de omstandigheden van de situatie en ook de ervaring/kennis die iemand heeft.

Hoe kan ik aantonen dat ik verzekerd ben?

Heb je een reisverzekering bij ons afgesloten en de premie betaald, dan ben je verzekerd. Je lidmaatschapspas is tevens verzekeringspas. Verzekerden met de reisverzekering ontvangen een apart polisblad met een overzicht van de dekkingen. Je kunt dit document altijd inzien via mijn verzekering.

Kan ik mijn verzekering tijdelijk stopzetten?

De verzekering kan niet tijdelijk stopgezet worden.

Wanneer kan ik mijn verzekering opzeggen?

De verzekering kan – na het eerste jaar – op elk gewenst moment worden stopgezet met een opzegtermijn van één maand. Het lidmaatschap wordt echter aangegaan voor een periode van een jaar en kan niet tussentijds worden opgezegd. Als opzegtermijn voor het lidmaatschap geldt uiterlijk één maand vóór het verstrijken van de lidmaatschapstermijn.

Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?

Denk je erover om je doorlopende reisverzekering op te zeggen? Wij bespreken dit graag met je. Bel hiervoor de afdeling ledenservice via +31 (0)30 30 77 812 of stuur een e-mail naar verzekeren@wintersport.nl.

Ik heb mijn verzekering niet betaald. Wat nu?

Niet betaald is niet verzekerd. Als de premie niet betaald is, kunnen er aan de verzekering geen rechten worden ontleend, de betalingsverplichting blijft echter wel bestaan. In spoedgevallen kun je per direct betalen via een machtiging of via internet bankieren. De dekking wordt hersteld nadat de achterstallige premie is ontvangen. Bij niet tijdig betalen, wordt de vordering uit handen gegeven. De incassokosten worden opgeteld bij de kosten van de verzekering en het lidmaatschap.

Op welke wijze kan ik mijn premie voor de verzekeringen betalen?

Je kunt jouw premie per automatische incasso of per factuur/internetbankieren betalen.

Welke aanvullende verzekeringen kan ik afsluiten?

De doorlopende reisverzekering van de Nederlandse Ski Vereniging kan worden uitgebreid met de diverse dekkingen zoals pechhulp en bagagedekking. Voor een overzicht van alle mogelijkheden kijk op deze pagina.

Wie kan ik bellen in geval van een calamiteit?

Als er iets misgaat tijdens de reis, dan kun je een beroep doen op ons noodnummer: +31 (0)88 505 6888. Bel in ieder geval ons noodnummer bij ziekenhuisopname, ongeval of ziekte, uitval van uw auto, caravan of camper. Noteer plaatsnaam en het telefoonnummer waarop je te bereiken bent, voor je ons noodnummer belt.

Waar vind ik een schadeformulier voor mijn reisverzekering?

Je kunt schade melden via mijn verzekering. Ook kun je het formulier opvragen via een e-mail aan verzekeren@wintersport.nl of telefonisch via +31 (0)30 30 77 812. We sturen je dan per e-mail een link naar je persoonlijk online schadeformulier toe.

Is geld meeverzekerd op de doorlopende reisverzekering?

Bij de doorlopende reisverzekering is het niet mogelijk geld mee te verzekeren.

Hoe vind ik een goede arts in het buitenland?

Als je een arts nodig hebt in het buitenland, kun je bellen met het noodnummer van de Nederlandse Ski Vereniging: +31 (0)88 505 6888. Je wordt dan doorverwezen naar een goede arts in de buurt van je vakantielocatie. Noteer de plaatsnaam en het telefoonnummer waarop je te bereiken bent voordat je naar het noodnummer belt.

Ik verblijf gedurende langere tijd in het buitenland, wat moet ik doen?

De doorlopende reisverzekering is voor 90 aaneengesloten dagen per vakantie geldig. Ga je voor een langere periode dan 90 dagen op vakantie of verblijf je gedurende langere tijd in het buitenland, neem dan contact op voor deskundig advies met de afdeling ledenservice via een e-mail aan verzekeren@wintersport.nl of telefonisch via +31 (0)30 30 77 812.

Wanneer gaat de doorlopende reisverzekering in?

De verzekerde periode start zodra je voor een reis de woning in Nederland verlaat en eindigt als je hierin terugkeert. De dekking eindigt bovendien op de 90ste dag om 24.00 uur van een aaneengesloten periode van reizen en/of verblijf. Als deze periode door onvoorziene vertraging buiten je wil wordt overschreden, blijft de dekking van kracht.

Vallen gehuurde wintersportartikelen onder de dekking van de doorlopende reisverzekering?

Indien je bagagedekking hebt afgesloten vallen alle gehuurde wintersportartikelen onder de dekking.

Waarom zou ik een reisverzekering afsluiten als mijn medische kosten al volledig gedekt zijn via mijn zorgverzekering?

De doorlopende reisverzekering dekt de extra kosten die je zorgverzekering niet voor zijn rekening neemt. Dit geldt niet alleen voor medische kosten maar ook voor bijvoorbeeld de kosten die je moet maken voor je terugreis naar Nederland (en weer terug naar de vakantiebestemming) indien er iets ernstigs gebeurt met thuisblijvende familieleden.

Bij welk ziekenhuis kan ik terecht?

Neem bij ziekenhuisopname in het buitenland altijd contact op met het noodnummer van de Nederlandse Ski Vereniging: +31 (0)88 505 6888. Zij kunnen je vertellen wat geschikte ziekenhuizen zijn in de nabijheid van je vakantiebestemming.

Kan ik bij ziekenhuisopname in het buitenland ook terecht bij een privékliniek?

Neem bij ziekenhuisopname in het buitenland altijd contact op met het noodnummer van de Nederlandse Ski Vereniging (+31 (0)88 505 6888). De kosten van behandeling in een privékliniek (zoals die regelmatig in bijvoorbeeld Oostenrijk voorkomen) zijn soms vele malen hoger dan de kosten van behandeling in een algemeen ziekenhuis, terwijl de geleverde medische zorg niet of niet navenant beter is dan in een algemeen ziekenhuis. Voordat je in een privékliniek een behandeling ondergaat, moet je dan ook altijd goedkeuring hebben van de NSkiV Alarmcentrale. Heb je dat niet, dan loop je de kans dat de kosten niet worden vergoed door de reisverzekering.

Ik heb Europa-dekking, maar ik wil een week naar New York. Wat doe ik met mijn verzekering?

Je kunt de Europa-dekking omzetten naar een werelddekking. Je krijgt dan een aanvullende factuur voor deze uitbreiding, die in ieder geval tot je volgende vervaldatum geldig is. Je kunt deze dekking direct aanpassen bij mijn verzekering. Neem voor deskundig advies contact op met de afdeling ledenservice via een e-mail aan verzekeren@wintersport.nl of telefonisch via +31 (0)30 30 77 812.

Wat moet ik doen in een noodsituatie in het buitenland?

Neem contact op met het noodnummer van de Nederlandse Ski Vereniging: +31 (0)88 505 6888. Het noodnummer is er voor medisch advies, vragen over kwaliteit van zorg in het buitenland, voor alle gevallen van pech, ongeval en calamiteiten.

Biedt de doorlopende reisverzekering ook dekking bij een zakenreis, stage of vrijwilligerswerk?

Nee, de doorlopende reisverzekering biedt geen dekking bij een zakenreis. Er is wel dekking bij stage in het kader van een voltijdsstudie of vrijwilligerswerk.

Zijn lucht-, water- en duiksporten meeverzekerd?

In principe zijn alle sporten (zomer én winter) meeverzekerd, met uitzondering van: solovaren/wedstrijdzeilen op zee en races met motorvoertuigen. Daarnaast is er een algemene uitsluiting van zeer risicovolle sporten/activiteiten. In de polisvoorwaarden staat uitgelegd wat onder zeer risicovol wordt verstaan. De polisvoorwaarden zijn te vinden in mijn verzekering. Heb je voor duiken een Engelstalige verklaring/bewijs van verzekering nodig, dan kun je deze opvragen bij de afdeling ledenservice via een e-mail aan verzekeren@wintersport.nl of telefonisch via +31 (0)30 30 77 812.

Is bergsport meeverzekerd?

Ja, in principe zijn alle sporten (zomer én winter) meeverzekerd, dus ook bergsport. Wel geldt er een algemene uitsluiting van zeer risicovolle sporten/activiteiten. In de polisvoorwaarden staat uitgelegd wat onder zeer risicovol wordt verstaan. De polisvoorwaarden zijn te vinden in mijn verzekering.

Moet ik alle ziektekosten zelf voorschieten?

Als het om kleine bedragen gaat, moet je de kosten wel zelf voorschieten, maar normaliter wordt een garantverklaring door de NSkiV Alarmcentrale afgegeven als het om grotere bedragen gaat.

Hoe wordt de schade afgehandeld?

Je kunt schade melden in mijn verzekering. Ook kun je het formulier opvragen via een e-mail aan verzekeren@wintersport.nl of telefonisch via +31 (0)30 30 77 812. We sturen je dan per e-mail een link naar je persoonlijk online schadeformulier toe. Het overgrote deel van de meldingen wordt binnen twee weken afgehandeld. Nadat je je schade online hebt ingediend, word je automatisch op de hoogte gehouden van de status van je schademelding.

Moet ik aangifte doen bij de politie bij verlies of diefstal van mijn bagage?

Je moet bij verlies of diefstal van je bagage altijd aangifte doen bij de politie.

Hoe kan ik mijn kinderen meeverzekeren?

Kinderen zijn meeverzekerd volgens de gekozen dekkingen van de hoofdverzekerde, zodra zij zijn aangemeld als lid bij de Nederlandse Ski Vereniging en op de polis zijn gezet. Aanmelden kan eenvoudig via mijn verzekering, via verzekeren@wintersport.nl of telefonisch via de afdeling ledenservice op +31 (0)30 30 77 812 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur). Kinderen die vóór hun 10e levensjaar zijn aangemeld, zijn gratis lid tot en met hun 5e jaar en gratis meeverzekerd tot hun 21e jaar op basis van de gekozen dekkingen van de hoofdverzekerde. Dit recht blijft ook behouden voor uitwonende studerende kinderen tot 21 jaar, die worden onderhouden door de ouders. Voor de meeverzekerde kinderen geldt dat zij het verzekeringspakket en de prolongatiedatum van de hoofdverzekerde volgen. De regeling dat kinderen gratis zijn meeverzekerd geldt zolang één of beide ouders verzekerd zijn bij de Nederlandse Ski Vereniging en de verzekeringspremie is betaald.

Waar vind ik de polisvoorwaarden?

De polisvoorwaarden zijn te vinden onderaan deze pagina.

Wat zijn de kosten van de verzekeringsproducten?

De prijzen voor de reisverzekering zijn hier te vinden.

Ik heb al een ziektekostenverzekering, moet ik dan toch nog een reisverzekering afsluiten?

Het kan zijn dat je ziektekostenverzekering niet alles dekt op vakantie, of dat de ziektekostenverzekering maar tot een bepaald bedrag dekking geeft. Onze reisverzekering met de dekking geneeskundige kosten dekt alle ziektekosten, die de ziektekostenverzekering niet dekt, tegen kostprijs.

In welke landen geldt mijn doorlopende reisverzekering?

Dit is afhankelijk van je keuze: Europa- of werelddekking. Onze doorlopende reisverzekering met Europa-dekking geeft voor reizen in de zomer en winter dekking voor alle landen in Europa en daarnaast ook voor Egypte, Israël, Marokko, Syrië, Tunesië en Turkije. In Nederland ben je tevens verzekerd voor (aantoonbaar) geboekte vakanties en tijdens het wintersporten op indoorbanen.

Hoe kan ik iemand op de polis meeverzekeren?

Je kunt je gegevens eenvoudig zelf wijzigen via mijn verzekering. Natuurlijk kun je ook mailen naar verzekeren@wintersport.nl of bellen met de afdeling ledenservice via +31 (0)30 30 77 812 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur) voor een poliswijziging.

Welke sporten zijn meeverzekerd bij de doorlopende reisverzekering?

In principe zijn alle sporten (zomer én winter) meeverzekerd, met uitzondering van solovaren/wedstrijdzeilen op zee en races met motorvoertuigen. Daarnaast is er een algemene uitsluiting van zeer risicovolle sporten/activiteiten. In de polisvoorwaarden staat uitgelegd wat onder zeer risicovol wordt verstaan. De polisvoorwaarden zijn te vinden onderaan deze pagina.

Optionele module: annulering

Hoe sluit ik een annuleringsverzekering af?

Een annuleringsverzekering is af te sluiten als optionele module op je doorlopende reisverzekering. Deze kun je eenvoudig afsluiten via mijn verzekering. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de afdeling ledenservice via een e-mail aan verzekeren@wintersport.nl of telefonisch via +31 (0)30 30 77 812.

Binnen hoeveel dagen na het boeken van de reis moet de annuleringsverzekering worden afgesloten?

Je kunt op elk moment een annuleringsverzekering afsluiten. Indien je de verzekering echter later dan zeven dagen na boeking van de reis afsluit, dan zijn bestaande ziektes en kwalen van verzekerde, van eerstegraads (partner, ouders, kinderen) en tweedegraads (broers en zussen, kleinkinderen, grootouders) familieleden en van huisgenoten uitgesloten.

Wat houdt de annuleringsverzekering in?

Met een annuleringsverzekering ben je verzekerd voor annuleringen voorafgaand aan de reis (je annuleringskosten worden dan vergoed) en voor het afbreken van je reis (je ontvangt dan een vergoeding op basis van je niet genoten reisdagen).

Is een negatief reisadvies een verzekerde gebeurtenis op de annuleringsverzekering?

Nee. In het geval van een negatief reisadvies is het altijd verstandig om contact op te nemen met uw reisorganisatie om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Is vertraging op de terugreis een verzekerde gebeurtenis op de annuleringsverzekering?

Nee, alleen vertreksvertraging op de heenreis van een wintersportvakantie is in bepaalde gevallen gedekt.

Valt het risico van ziekte, ongeval of overlijden van pleegouders en/of stiefouders onder de dekking van de annuleringsdekking?

Ja, dit risico is gedekt op de annuleringsverzekering en de doorlopende reisverzekering.

Wat moet ik doen als ik mijn reis moet annuleren?

Als je een reis moet annuleren, annuleer je de reis bij de reisorganisatie of het reisbureau. De kosten die daarvoor berekend worden, kunnen ook onder de annuleringsverzekering worden gedeclareerd.

Ik moet eerder naar huis. Is dat verzekerd?

Ja, dit is verzekerd. De terugreis wordt vergoed op basis van je doorlopende reisverzekering, de niet-genoten dagen krijg je vergoed op basis van je annuleringsverzekering. Bij de annuleringsverzekering wordt uitkering verleend in geval van voortijdige terugkeer als gevolg van een onzekere gebeurtenis zoals bijvoorbeeld het overlijden van familieleden, een medisch noodzakelijke ingreep of complicaties bij een zwangerschap. Kijk voor de exacte annuleringsgronden in de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn onderaan deze pagina te vinden. Neem te allen tijde vooraf telefonisch contact op met noodnummer: +31 (0)88 505 6888. Dit noodnummer staat ook achter op je lidmaatschapspas.


Zorgverzekering

Algemeen

Waar vind ik overzichten van de verschillende zorgverzekeringsproducten?

Via onderstaande links kun je de zorgverzekeringskaarten per product inzien. Het zijn overzichten van de belangrijkste kenmerken van de verzekeringen en daarom niet volledig.

Basisverzekeringen: Natura, Restitutie.

Aanvullende verzekeringen: Basis of Basis Plus, Uitgebreid of Vitaal.

Tandarts verzekeringen: Tand 250, Tand 500 of Tand 750.

Lees voor de volledigheid altijd de polisvoorwaarden. Deze kan je terugvinden op onze zorgverzekeringspagina onder het kopje Belangrijke documenten voor verzekerden.

Heb ik nu geen reisverzekering meer nodig met deze zorgverzekering?

Je hebt wanneer je naar het buitenland gaat wel een reisverzekering nodig. Een aantal kosten zoals reddingskosten, vervoer per banaan of snowscooter en helikopterambulance vallen niet onder de zorgverzekering. Ook repatriëring is in de meeste gevallen uitgesloten van de (aanvullende) zorgverzekering. Daarnaast dekt de reisverzekering ook niet-medische kosten.

Wijzigingen basispakket zorgverzekering

Net als dit jaar bedraagt het verplicht eigen risico ook in 2022 385,- euro.

Vanaf 1 januari 2022 vinden de volgende wijzigingen plaats in het basispakket:

Logeerkosten bij CAR-T celtherapie
Er is een nieuwe behandeling beschikbaar voor lymfeklierkanker: CAR-T celtherapie. Deze therapie is beschikbaar in een beperkt aantal ziekenhuizen. Moet u deze behandeling ondergaan en woont u meer dan 60 minuten van het ziekenhuis? Dan vergoeden wij de logeerkosten in bijvoorbeeld een hotel gedurende de 2 weken na de behandeling. Het is namelijk belangrijk dat u dan snel in het ziekenhuis bent.

Elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning*
Maakt u thuis gebruik van mechanische ademhalingsondersteuning? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2022 de elektriciteitskosten hiervan vergoed.

Herstelkosten na corona
Heeft u corona gehad en heeft u nog steeds last van klachten en beperkingen? Dan komt u tot 1 augustus 2022 in aanmerking voor bepaalde behandelingen die uw herstel verbeteren. Het gaat om:
1. logopedie (alle behandelingen vergoed);
2. Ergotherapie: maximaal 10 uur;
3. fysiotherapie of oefentherapie (maximaal 50 behandelingen);
4. Dieetadvies: maximaal 7 uur advies.

Er gelden voorwaarden voor paramedische herstelzorg na een coronabesmetting. Meedoen aan een onderzoek maakt daar deel van uit. Dit is om te bepalen of behandelingen bijdragen aan een goed herstel van uw ziekte.

NIPT vervangt combinatietest
De vergoeding van de combinatietest bij een medische indicatie is per 1 oktober 2021 vervallen. Deze is vervangen door de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test).

Wijziging declaraties Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
In 2022 wordt voor de ggz een nieuwe bekostiging geïntroduceerd: het Zorgprestatiemodel. Het is één systeem voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz.

Vanaf 1 januari 2022 zullen rekeningen van uw ggz-zorgverlener duidelijker zijn. U kunt precies zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad, en hoe lang dat duurde.

Bent u in 2021 gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt? Dan sluit uw zorgverlener de dbc of prestatie per 31 december 2021 af en krijgt u nog één keer een rekening op basis van het oude systeem. Op 1 januari 2022 start het nieuwe systeem. Daardoor kunt u te maken krijgen met extra eigen risico. De inhoud van de zorg verandert niet door de nieuwe bekostiging.

Wijzigingen in eigen bijdragen
De eigen bijdrage op orthopedische schoenen gaat ten opzichte van 2021 omlaag per 2022. De eigen bijdrage voor kraamzorg en zittend ziekenvervoer juist iets omhoog ten opzichte van 2021. Bekijk de polisvoorwaarden respectievelijk het vergoedingenoverzicht voor de exacte bedragen.

Wat is het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis?

Bij een naturapolis krijgt u de zorg alleen volledig vergoed als u naar zorgverleners gaat met wie wij een contract hebben afgesloten. Gaat u naar een andere arts, therapeut of ziekenhuis? Dan vergoed de verzekering slechts 80% van het marktconforme tarief. Alle kosten die boven het marktconforme tarief uitstijgen betaalt u zelf.

Bij een restitutiepolis kunt u zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Bij een restitutiepolis declareert u de kosten van zorg bij ons en vergoeden wij 100% het marktconforme tarief. Het marktconforme tarief is het tarief dat wij in Nederland redelijk passend vinden voor een bepaalde behandeling. Alle kosten die boven het marktconforme tarief uitstijgen betaalt u zelf.

Heeft u een naturapolis en gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener, dan betaalt de zorgverzekering de rekening rechtstreeks aan de zorgverlener. U krijgt geen rekening en u hoeft niets voor te schieten of te declareren. Vandaar de naam ‘natura’. Heeft u een restitutieverzekering en gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet u vaak de rekening voorschieten. U declareert de kosten dan achteraf. Vandaar de naam ‘restitutie’.

Wat is een marktconform tarief?

Dit tarief is het tarief dat in de Nederlandse marktomstandigheden redelijk is voor een bepaalde behandeling. Om het tarief vast te stellen, wordt er gekeken naar welke bedragen zorgverleners in rekening brengen voor dezelfde behandeling. Soms rekent een zorgverlener meer dan het marktconform tarief. In dat geval vergoeden wij niet het hele bedrag. De kosten die boven het markconform tarief uitkomen worden niet door de zorgverzekering vergoed.

Tijdens de wintersport

Wat valt onder buitenlanddekking in de basisverzekering?

Vanuit de basisverzekering heb je recht op vergoeding van spoedeisende medische kosten in het buitenland. De basisvergoeding is echter niet altijd genoeg om de rekening volledig te dekken. Dat komt omdat de basisverzekering alleen een vergoeding kent tot maximaal het tarief dat in Nederland geldt. In wintersportlanden zoals Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland kan het tarief wel eens hoger uitvallen. Zeker in zogenaamde privéklinieken. Met alleen een basisverzekering betaal je dan een fors bedrag bij.

Wat valt onder de aanvullende verzekeringen van de Nederlandse Ski Vereniging?

Met onze aanvullende verzekeringen heb je voor onvoorziene/spoedeisende zorg in het buitenland een volledige vergoeding wereldwijd. De vergoeding is wel beperkt tot zorg die in Nederland gebruikelijk is. Reddingsacties op de piste vallen daar dus bijvoorbeeld niet onder. Hiervoor dien je een goede reisverzekering af te sluiten. Onze doorlopende reisverzekering en zorgverzekering sluiten perfect op elkaar aan waardoor je verzekerd bent van een onbezorgde wintersport. De volgende kosten worden niet vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekeringen, maar wel vanuit de reisverzekering: kosten van helikoptervervoer vanaf de piste, kosten van vervoer op een banaan/sneeuwscooter vanaf de piste, kosten van extra verblijfkosten als gevolg van ziekte of een ongeluk in het buitenland en kosten van een eventuele gipsvlucht.

Ik heb ook een reisverzekering met dekking voor medische kosten bij de Nederlandse Ski Vereniging. Ben ik nu dubbel verzekerd?

Nee, je bent niet dubbel verzekerd. In geval van medische kosten wordt eerst beoordeeld of de kosten worden vergoed uit de basisverzekering. Vervolgens wordt er gekeken welke kosten op de aanvullende verzekeringen worden vergoed. Het overgebleven gedeelte wordt vergoed uit je reisverzekering. Aevitae en de reisverzekeraar delen samen de kosten die vergoed worden op de aanvullende verzekering. In de premie is rekening gehouden met het feit dat een deel van de kosten gedeeld wordt tussen de verzekeraars.

Moet ik mijn zorgpolis meenemen als ik naar het buitenland ga?

Als je naar het buitenland gaat is het verstandig om je European Health Insurance Card (EHIC) mee te nemen. De EHIC is afgedrukt op de achterkant van jouw zorgpas van Aevitae. Zorgverleners kunnen je door middel van deze kaart eenvoudig identificeren en herkennen dat je verzekerd bent voor medische zorg. Ook het declareren van zorgkosten werkt een stuk gemakkelijker als de zorgaanbieders je verzekeringsgegevens bij de hand hebben. De EHIC is geldig binnen de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland en Australië. Buitenlandse behandelaars zoals artsen en specialisten weten bij het zien van de EHIC dat hun rekening wordt betaald door Aevitae. Je hoeft in de meeste gevallen geen geld voor te schieten. Overigens kan het voorkomen dat behandelaars (buiten een ziekenhuis) de pas nog niet accepteren. Je moet in dat geval de rekening voorschieten. Later kun je de rekening indienen bij Aevitae.

Wanneer en met wie moet ik contact opnemen als ik in het buitenland medische zorg nodig heb?

Wanneer je spoedeisende medische zorg nodig hebt, kun je contact opnemen met het noodnummer van de Nederlandse Ski Vereniging. Het noodnummer staat op je zorgpas. Dit is met name nodig wanneer je moet worden opgenomen in een kliniek/ziekenhuis. Wanneer je uitsluitend geneesmiddelen nodig hebt of een huisarts bezoekt, kun je volstaan met het indienen van de declaratie bij Aevitae.

Aanvragen, wijzigen en opzeggen

Hoe kan ik een zorgverzekering bij de Nederlandse Ski Vereniging afsluiten?

Klik hier om online een premieberekening te maken of direct je zorgverzekering aan te vragen.

Wanneer kan ik mijn huidige zorgverzekering en/of aanvullende verzekering opzeggen?

Wanneer je een zorgverzekering afsluit bij de Nederlandse Ski Vereniging, kun je gebruik maken van de opzegservice van Aevitae. Je dient uiterlijk 31 december je huidige zorgverzekering opgezegd te hebben. Je bent wettelijk verplicht om voor 1 februari een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. De zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Zijn mijn partner en kinderen automatisch verzekerd als ik me verzeker?

Nee, niet automatisch. De zorgverzekering is een individuele verzekering. Je kunt ze wel toevoegen als medeverzekerden op jouw overeenkomst.

Ik wil me aanmelden bij de zorgverzekering van de Nederlandse Ski Vereniging. Moet ik mijn huidige verzekering nu al opzeggen?

Aanmelden kan online. Wanneer wij je aanmelding uiterlijk op 31 december ontvangen, machtig je Aevitae – mede uit naam van de personen die je meeverzekert – om de oude zorgverzekering van alle door ons te verzekeren personen op te zeggen. Je oude verzekering dient voor 1 januari opgezegd te worden. Je hebt tot 1 februari de tijd om bij de Nederlandse Ski Vereniging een nieuwe zorgverzekering te sluiten. De verzekering gaat met terugwerkende kracht per 1 januari in.

Wat betekent acceptatieplicht?

Acceptatieplicht is de wettelijke plicht van alle zorgverzekeraars om je te accepteren voor het basispakket van de zorgverzekering, ongeacht je geslacht, leeftijd of gezondheid. Voor de aanvullende (tandarts)verzekering geldt geen wettelijke acceptatieplicht. De aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen van de Nederlandse Ski Vereniging zijn zonder acceptatiecriteria vrij toegankelijk indien je de basisverzekering ook via ons afsluit. Indien je uitsluitend een aanvullende verzekering of tandartsverzekering wilt afsluiten, ben je verplicht een vragenlijst over je gezondheid in te vullen die door Aevitae wordt beoordeeld. Je kunt dit aanvraagformulier opvragen bij de Aevitae Servicedesk: +31 (0)88 353 57 63.

Mogen zorgverzekeraars weigeren mij te verzekeren?

Nee. Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen te accepteren die recht heeft op de wettelijk verplichte basisverzekering. Hierdoor kunnen met name oudere verzekerden of verzekerden met gezondheidsrisico’s gemakkelijker veranderen van zorgverzekeraar. Let op: als een zorgverzekeraar jouw zorgverzekering wegens fraude heeft beëindigd, mag hij je vijf jaar lang voor een zorgverzekering weigeren. Je zult dan dus een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar moeten sluiten. De aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen van de Nederlandse Ski Vereniging zijn zonder acceptatiecriteria vrij toegankelijk indien je de basisverzekering ook via de Nederlandse Ski Vereniging afsluit. Indien je uitsluitend een aanvullende verzekering of tandartsverzekering wilt afsluiten, ben je verplicht een vragenlijst over je gezondheid in te vullen die door Aevitae wordt beoordeeld.

Eigen risico

Wat gaat er wijzigen in 2022 met betrekking tot het verplicht eigen risico?

Het verplicht eigen risico blijft in 2022 385,- euro. Er vinden geen wijzigingen plaats ten opzichte van 2021.

Hoe werkt het eigen risico?

Iedereen van achttien jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2022 vastgesteld op €385 per persoon per kalenderjaar. Dat betekent dat je de eerste 385,- euro van zorg uit de basisverzekering zelf betaalt. Heb je ook een vrijwillig eigen risico? Dan komt dit bovenop het verplicht eigen risico van 385,- euro.

Wat valt er allemaal onder het eigen risico?

De zorg uit het basispakket valt onder het eigen risico. Het verplichte eigen risico is niet van toepassing op alle zorg. Het eigen risico geldt niet voor huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost, met uitzondering van gemaakte laboratoriumkosten), ketenzorg, hulpmiddelen in bruikleen, verloskundige zorg en kraamzorg (met uitzondering van o.a. geneesmiddelen, bloedonderzoek, vlokkentest of ziekenvervoer), nacontroles van nier- en leverdonoren, reiskosten van nier- en leverdonoren, wijkverpleging en behandelingen die onder de aanvullende verzekering vallen.

Waarom een verplicht eigen risico?

Met het verplichte eigen risico wil de overheid de zorgkosten drukken door het gebruik van (onnodige) zorg terug te dringen.

Hoe betaal ik het eigen risico?

Als je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, een specialist of de apotheek gaat, wordt eerst het eigen risico in rekening gebracht. Dit kan op twee manieren. Aevitae ontvangt van bijvoorbeeld de apotheek of het ziekenhuis elektronisch de rekening voor de kosten die je hebt gemaakt. Wij betalen het hele bedrag. Daarna krijg je van ons een rekening voor het eigen risico dat je nog moet betalen. Of je kunt ook zelf een rekening ontvangen die je eerst zelf aan bijvoorbeeld de apotheek of het ziekenhuis betaalt. Je declareert digitaal via Mijn Aevitae of stuurt de betaalde rekening naar ons met het declaratieformulier. Als dit een rekening is waarbij het eigen risico betaald moet worden, zal dit bedrag bij de vergoeding in mindering worden gebracht.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

Naast het wettelijk eigen risico kun je ook kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico van € 500. Dat scheelt je per maand € 20,- in de premie voor de basisverzekering.

Hoe kan ik zien wat de stand is van mijn eigen risico?

Als je inlogt in Mijn Aevitae kun je zien welke kosten verrekend zijn met jouw eigen risico en wat er nog aan eigen risico resteert.

Kan ik het eigen risico ook gespreid betalen?

Ontvangt je een hoge eigen risico rekening? Dan bieden wij je de mogelijkheid om online via Mijn Aevitae voor dit bedrag een financiële regeling te treffen. Deze regeling is ook van toepassing op je eventueel gekozen vrijwillig eigen risico.

Betaal je de eigen risico factuur via overboeking?

Wanneer je een factuur ontvangt met een bedrag vanaf 50,- euro zal in de factuur worden aangegeven dat je het openstaande bedrag via gespreid betalen kunt voldoen. Je kunt de factuur dan via automatische incasso in termijnen betalen

Betaal je de eigen risico via automatische incasso?

Indien je facturen betaalt via automatische incasso, dan is het mogelijk om een grensbedrag in te stellen. Je kunt hiermee aangeven tot welk bedrag Aevitae facturen kan incasseren. Het instellen van een grensbedrag (minimaal 100,- euro) kan via Mijn Aevitae of telefonisch via de Servicedesk: +31 (0)88 353 57 63. Ontvang je vervolgens een factuur die hoger is dan het grensbedrag? Dan wordt er niet automatisch geïncasseerd, maar ontvang je een factuur over het gehele bedrag. Deze factuur kun je dan voldoen via overboeking of je maakt gebruik van de regeling voor gespreid betalen. Je kunt gespreid betalen eigen risico kiezen via Mijn Aevitae, het contactformulier of telefonisch via onze Servicedesk. Je kunt jouw grensbedrag instellen op: € 100,- € 150,- € 200,- € 250,- € 300,- of € 360,-.

Ontvang ik een bevestigingsbrief indien ik gekozen heb voor gespreid betalen eigen risico?

Ja, indien je voor een factuur een regeling hebt afgesloten of een factuur aan een regeling hebt toegevoegd, ontvang je hierover binnen enkele werkdagen een bevestigingsbrief. In de brief wordt vermeld welke termijnbedragen in de toekomst via automatische incasso geïncasseerd worden en de geplande incassodatum.

Wanneer kan mijn regeling voor gespreid betalen tussentijds beëindigd worden?

Je kunt zelf altijd je regeling voor gespreid betalen tussentijds beëindigen via telefonisch contact met de Aevitae Servicedesk: +31 (0)88 353 57 63. Het is ook mogelijk dat jouw regeling voor gespreid betalen door ons tussentijds beëindigd wordt, indien je niet voldoet aan de voorwaarden voor gespreid betalen. Je ontvangt hierover een bevestigingsbrief.

Eigen bijdrage

Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico?

Voor iedereen van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico. Dit bedrag wordt door de overheid bepaald. Voor 2022 is dit vastgesteld op 385,- euro per persoon per kalenderjaar. Het kan zijn dat je zorg gebruikt waarvoor een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding geldt. Dat betekent dat je een deel van de zorgkosten zelf moet betalen of niet vergoed krijgt. In het kort komt het er op neer dat (naast het eigen risico) alle zorg waarvoor je geen vergoeding krijgt, als eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. De eigen bijdrage komt dus niet in plaats van het eigen risico.

Hoe werkt een eigen bijdrage voor zorg?

Als jouw behandeltraject wordt afgesloten, stuurt de zorgverlener een factuur naar ons. Dit gebeurt in ieder geval als jouw behandeling stopt. Wij betalen deze factuur aan de zorgverlener en kijken daarna welke kosten er aan jou worden doorberekend. Eerst wordt de eigen bijdrage bij jou in rekening gebracht. Daarna wordt bekeken of het eigen risico nog bij jou in rekening gebracht moet worden.

Ik ben niet meer bij jullie verzekerd, kan ik dan toch nog een factuur ontvangen?

Ja, dit betreft zorg die aan je is geleverd in de periode dat je wel bij ons verzekerd was. De zorgverzekeraar mag uiterlijk vijf jaar na de declaratie het eigen risico en de eigen bijdrage bij je in rekening brengen. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (3:307). Wij begrijpen natuurlijk dat het voor jou niet prettig is. Wij zullen er alles aan doen om facturen zo spoedig mogelijk toe te sturen. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat je van ons nog een eigen risico/eigen bijdrage-rekening ontvangt over een van de afgelopen vijf kalenderjaren.

Kan ik de eigen bijdrage vergoed krijgen door mijn zorgverzekering?

Wanneer je een factuur voor de eigen bijdrage hebt ontvangen, betekent dit dat je de eigen bijdrage niet of slechts gedeeltelijk vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering. Wij houden bij de verwerking van declaraties direct rekening met al je verzekeringen.

Aanvullende verzekering

Word ik als chronisch zieke ook altijd geaccepteerd voor de aanvullende verzekeringen?

Voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering en tandverzekering geldt dat iedereen wordt geaccepteerd zonder enige vorm van medische selectie.

Welke zorg zit allemaal in een aanvullende verzekering?

Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen. De Nederlandse Ski Vereniging heeft vier aanvullende verzekeringen ontwikkeld waar een uitstekende buitenlanddekking en enkele specifieke dekkingen voor wintersporters zijn opgenomen. Tevens is ervoor gezorgd dat je niet dubbel verzekerd bent via de reisverzekering.

Is het noodzakelijk om een aanvullende verzekering te sluiten?

De zorg in het basispakket van de zorgverzekering is wettelijk vastgelegd. Als je deze dekking te beperkt vindt, kun je jezelf aanvullend verzekeren via een van de aanvullende verzekeringen van de Nederlandse Ski Vereniging. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat in het basispakket de eerste 20 behandelingen fysiotherapie niet verzekerd zijn. Je kunt zelf een keuze maken uit de vier aangeboden aanvullende verzekeringen.

Kan ik in de loop van het jaar een aanvullende verzekering afsluiten?

Nee, dat kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die de leeftijd van achttien jaar bereiken. Ze zijn dan niet meer verzekerd voor tandheelkundige hulp uit de basisverzekering. Om aansluitend voor tandheelkundige hulp verzekerd te kunnen zijn, mogen zij aansluitend een aanvullende tandartsverzekering kiezen.

Ik word achttien jaar. Kan ik dan tussentijds zelf een andere aanvullende verzekering kiezen?

Ja. Een aantal weken voordat je achttien jaar wordt, ontvang je van Aevitae een brief met daarin de mogelijkheid om een aantal zaken van je verzekering aan te passen. Zo kun je kiezen voor een andere aanvullende verzekering, of een ander (vrijwillig) eigen risico.

Geldt er een medische selectie bij aanvullende verzekeringen?

De aanvullende verzekeringen van de Nederlandse Ski Vereniging zijn zonder medische selectie indien er een zorgverzekering wordt afgesloten. Indien uitsluitend de aanvullende verzekering wordt afgesloten zal er een medische selectie plaats vinden. Bij de aanvraag ontvang je dan een vragenformulier over je gezondheid.

Vergoedingen

Hoe kan ik zien welke kosten op mijn polis gedeclareerd zijn?

Als je inlogt op Mijn Aevitae kun je zien welke kosten door jezelf en door zorgverleners zijn gedeclareerd.

Kan een buitenland-nota door Aevitae gelijk aan de buitenlandse zorgverlener betaald worden?

Nota’s tot 100,- euro betalen wij niet uit aan de buitenlandse zorgverlener. Is de vergoeding op de nota hoger dan dit bedrag, dan rekenen wij wel gelijk af met de buitenlandse zorgverlener wanneer je op het declaratieformulier ‘overmaken aan derden’ hebt aangegeven. Je ontvangt hierover een bericht van vergoeding.

Waar moeten buitenlandse nota’s aan voldoen?

Alleen buitenlandse nota’s in de talen Engels, Duits, Frans en Spaans kunnen ingediend worden. Wanneer wij het noodzakelijk achten, kunnen wij je verzoeken om een nota door een beëdigd vertaler te laten vertalen. Wij vergoeden de kosten van het vertalen niet. Vergoeding voor zorg in het buitenland wordt gebaseerd op het in Nederland gehanteerde tarief. Op de nota moet het volgende vermeld staan: de aard van de klachten (de diagnose), de aard van de behandeling (bijvoorbeeld poliklinisch consult / opname / uitgebreid onderzoek), de behandeldata en de paraaf of stempel van behandeld arts/zorginstelling. Indien deze gegevens ontbreken, is het niet mogelijk een Nederlands tarief te bepalen en kan de nota niet worden verwerkt.

Wat is een EHIC?

De European Health Insurance Card (EHIC) geeft je recht op medisch noodzakelijke zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. De buitenlandse zorgverlener kan op vertoon van de EHIC de kosten rechtstreeks afrekenen. Overigens accepteren niet alle buitenlandse zorgverleners de EHIC. De EHIC is dus geen garantie dat je niets hoeft te betalen. De EHIC is door Aevitae gecombineerd met de zorgpas. De voorkant van de pas is de zorgpas en de achterkant is de EHIC.

Wat is de geldigheidsduur van de zorgpas/EHIC?

De zorgpas is alleen geldig in combinatie met een actuele zorgverzekering bij Aevitae. De geldigheidsduur van de pas is een jaar.

Hoe kom ik aan een EHIC?

De zorgpas/EHIC kun je zelf aanvragen via Mijn Aevitae. De pas is ook beschikbaar in de Zorg app.

Waar is de EHIC geldig?

Ga je op reis binnen de Europese Unie, Kroatië, Macedonië, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland of Australië? Dan kun je de EHIC meenemen.

Waar vind ik mijn online zorgpas?

Via de Aevitae Zorg App kun je de zorgpas downloaden op jouw smartphone. Nadat de pas gedownload is, wordt deze in de app opgeslagen. Er is geen internetverbinding meer nodig om de pas te raadplegen. Op deze manier heb je de belangrijke telefoonnummers en gegevens altijd bij de hand. De digitale combipas wordt nog niet overal als rechtsgeldig verzekeringsbewijs geaccepteerd. Daarom adviseren wij je bij een reis naar het buitenland ook altijd een niet-digitale zorgpas/EHIC mee te nemen.


Wedstrijdskiën en - snowboarden

Zijn er wedstrijden in Nederland?

De Nederlandse Ski Vereniging, diverse clubs, teams en verenigingen organiseren van oktober tot en met juni wekelijks ski- en snowboardwedstrijden door het hele land. Deelnemers variëren van beginnende, jeugdige sporters, tot ervaren atleten die trainen om nationaal en internationaal de top te halen. Deze wedstrijden vinden plaats op de outdoor- en sneeuwbanen in Nederland. Daarnaast worden er ieder jaar ook nationale wedstrijden in de Alpen georganiseerd. Met veel training en wedstrijdervaring kunnen sporters vervolgens de sprong wagen en deelnemen aan internationale wedstrijden. Hier vind je een overzicht van de door de Nederlandse Ski Vereniging georganiseerde evenementen.

Hoe start ik met wedstrijdskiën of -snowboarden?

In Nederland zijn er aantal ski- en snowboardteams waar je terecht kunt om minimaal één keer per week te trainen. Hier leer je alle vaardigheden die nodig zijn om optimaal voorbereid aan de start van wedstrijden te verschijnen. Er zijn teams voor kinderen en teams voor volwassenen, teams die wekelijks in Nederland trainen en teams die ook trainingsweken in de sneeuw aanbieden. Zoek via Wedstrijdteams een team en informeer naar de (trainings)mogelijkheden. Vaak organiseren verenigingen open dagen, proeftrainingen en talentdagen. Ideaal om kennis te maken met de wedstrijdsport en de vereniging. Lees hier alles over de wedstrijdsport.


Ski- en snowboardles

Kan ik les krijgen van de Nederlandse Ski Vereniging?

Nee. De Nederlandse Ski Vereniging leidt leraren op, maar geen consumenten. Je kunt les nemen bij één van de verenigingen of banen in het land. Kijk hier voor de mogelijkheden bij jou in de buurt.

Waar kan ik les krijgen?

Je kunt les nemen bij één van de verenigingen of banen in het land. Kijk hier voor de mogelijkheden bij jou in de buurt.

Wat adviseert de Nederlandse Ski Vereniging mij als beginner?

Voordat je in het buitenland op de ski’s staat, is het verstandig om in Nederland alvast wat lessen te volgen. Dan ben je beter voorbereid en beleef je meer plezier aan je wintersportvakantie. Je kunt les nemen bij één van de verenigingen of banen in het land. Kijk hier voor de mogelijkheden bij jou in de buurt.

Neem ik les bij een sneeuwhal, een borstelbaan of een rolbaan?

Dat maakt niet uit, het belangrijkste is dat je les neemt, niet de ondergrond. Ze hebben allemaal specifieke kenmerken. Een sneeuwhal geeft je het echte sneeuwgevoel, een borstelbaan is lekker buiten en rolbanen zijn heel geschikt om te lessen omdat je je eigen houding in de spiegel kunt zien. Kies er één die dicht in de buurt zit. Kijk hier voor de mogelijkheden.


Overig

Ik wil mijn spreekbeurt houden over wintersport. Kan de Nederlandse Ski Vereniging mij helpen?

Jazeker, we hebben de informatie voor je op een rij gezet. Klik hier voor ons spreekbeurtpakket.

Official partners
Partners
Championship venues