Provinciaal Vertegenwoordigers

Wintersport is een actieve, avontuurlijke ervaring die op een unieke manier energie, plezier en een ultiem gevoel van vrijheid geeft. De Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) zet haar passie en expertise in om iedere wintersporter dichter bij diens unieke wintersportbeleving te brengen. We richten ons hierbij op drie belangrijke doelgroepen: wintersporters, wintersportorganisaties en topsporters. We werken hierbij nauw samen met een groot aantal partners. Om dit goed te kunnen doen vindt de NSkiV het van belang haar leden te betrekken bij de keuzes die worden gemaakt.

Een provinciaal vertegenwoordiger vertegenwoordigt de serviceleden van de NSkiV in zijn of haar provincie. Serviceleden zijn die leden van de NSkiV, die niet actief zijn bij een van de aangesloten lidorganisaties. Elke provincie heeft één provinciaal vertegenwoordiger. Hij/zij neemt tweemaal per jaar deel aan de Algemene Vergadering (AV) van de NSkiV en heeft daar spreek- en stemrecht.

De AV is het hoogste orgaan binnen de NSkiV. De AV discussieert en besluit over het beleid van de NSkiV, benoemt de leden van het hoofdbestuur en verschillende commissies, stelt de begroting en het jaarverslag vast, etc. Alle leden van de NSkiV die niét tegelijkertijd ook lid zijn van één van onze lidverenigingen, kunnen tot provinciaal vertegenwoordiger worden benoemd. NSkiV-leden die wél lid zijn van onze lidverenigingen worden in de AV vertegenwoordigd door het bestuur van hun vereniging.

Lijkt het je leuk en vind je het boeiend om mee te praten en te beslissen over de toekomst van de NSkiV, dan kun je je opgeven bij het directiesecretariaat: Marianne Stoffelsen (bestuurssecretariaat@wintersport.nl), Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht. Voor vragen over de functie of de procedure kun je contact opnemen met Frits Avis, algemeen directeur van de NSkiV, (f.avis@wintersport.nl).

Official partners
Partners
Championship venues