Lidmaatschap voor organisaties


Een miljoen wintersporters in Nederland bereiken we natuurlijk alleen samen met de ruim 150 wintersportorganisaties. Om onze ambitie ten aanzien van sportontwikkeling te realiseren werken we intensief met hen samen. Wij kunnen vooral het verschil maken door hen te helpen zichtbaar en vindbaar te zijn voor de wintersporter en hen te helpen met het versterken van de kwaliteit van het kader. Dat doen we door wintersportorganisaties via onze kanalen bij de wintersporter onder de aandacht te brengen, door de ontwikkeling van opleidingen en toetsingscriteria, door het verkrijgen van certificering en (internationale) erkenning van het opleidingsprogramma en het versterken van het netwerk van trainers.

Als wintersportorganisatie lid worden van de Nederlandse Ski Vereniging

Om de relevantie van onze inbreng te versterken zullen we ons in de ontwikkeling van programma’s naast preventie meer gaan richten op een hoge kwaliteit voorbereiding om meer wintersporters fitter en technisch vaardiger op de piste te krijgen. Op die manier stellen we steeds meer wintersporters in staat meer van het gevoel van avontuur en vrijheid dat wintersport in onze visie is te ervaren.

Wintersportorganisaties richten zich net als wij op wintersporters. Wij zullen ons (lokale) netwerk openstellen en ervoor zorgen dat onze kennis toegankelijk is. Alleen op die manier staat de NSkiV echt náást wintersportorganisaties en kunnen wij ook voor hen onze eigen rol in het domein wintersport vervullen.

De missie van de NSkiV is daarom:

“Wij streven er naar om alle wintersporters - en onze leden in het bijzonder - altijd te faciliteren bij de meest complete en meest waardevolle wintersportervaring”.

Lees meer in ons meerjarenbeleidsplan 2022-2026

Twee vormen van lidmaatschap

De NSkiV kent voor wintersportorganisaties twee vormen van lidmaatschappen: een lidmaatschap als lidrechtspersoon (een vereniging) of als institutioneel lid (elke andere rechtsvorm). In algemene zin spreken we over wintersportorganisaties.

Wat biedt de NSkiV?

De NSkiV biedt producten en diensten aan wintersportorganisaties om hen op wintersportspecifieke thema’s te helpen.

Voor alle aangesloten wintersportorganisaties

Aangesloten bij NSkiV
Elke organisatie die is aangesloten bij de NSkiV kan in haar communicatie vermelden dat ze ‘aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging’ is. Hiervoor zijn online uitingen beschikbaar en we stellen fysieke uitingen beschikbaar zoals borden, vlaggen en banners.

Bereik de Nederlandse wintersporter
Via onze communicatiekanalen informeren we graag over de activiteiten van onze aangesloten organisaties. Deze kanalen omvatten onder andere onze nieuwsbrief, met 35.000 abonnees, evenals nskiv.nl, wintersport.nl en onze socialmediaplatforms. We zijn actief op Instagram en Facebook en voor topsport hebben we het TeamNLsnow Instagram-account.

Wintersport in de buurt
Organisaties worden vermeld op ‘Wintersport in de buurt’ op nskiv.nl en wintersport.nl. Bezoekers kunnen hier zoeken naar een vereniging in hun buurt op basis van sport en locatie. De vermelding van jouw organisatie op de kaart verwijst naar een eigen pagina die de organisatie beschrijft. Hierdoor weten bezoekers precies waarvoor ze jouw organisatie kunnen bezoeken. Jaarlijks bereiken we met ons platform 3,5 miljoen unieke bezoekers in Nederland, wat inhoudt dat we iedereen in Nederland bereiken die ook maar iets over wintersport wil weten.

Sneeuwstart
Iedere bij de NSkiV aangesloten organisatie kan het platform Sneeuwstart gebruiken om activiteiten van de organisatie te promoten en aan te bieden. Op deze manier vindt de wintersporter gemakkelijk al het aanbod op één platform. Al het aanobd dat op Sneeuwstart wordt geplaatst komt automatisch ook op Sport.nl.

DAS Rechtsbijstand
Iedere bij de NSkiV aangesloten organisatie kan voor alle juridische vraagstukken gebruik maken van DAS Voor De Sport via sportdesk@das.nl of 088 327 9836. Bekijk de website voor meer informatie.

NOC*NSF Sport Support
Alle bij de NSkiV aangesloten organisaties kunnen een beroep doen op Sport Support van NOC*NSF. Denk hierbij aan organisatievraagstukken of vragen over landelijke maatregelen, zoals de coronamaatregelen in het verleden.

Het wintersportnetwerk
Je hebt toegang tot een uitgebreid netwerk van wintersportkennis. Directe ondersteuning voor alle mogelijke vragen en onderwerpen is daarmee gegarandeerd. We beginnen elk seizoen met een wintersportopening, ook organiseren we webinars en jaarlijkse platformbijeenkomsten voor verschillende disciplines om samenwerking te bevorderen en organisaties op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen. Tot slot staat ons team altijd voor je klaar!

NSkiV-opleidingen
In samenwerking met wintersportorganisaties organiseren we diverse opleidingen tot ski-, snowboard- en langlauf-rolski-instructeur. Al onze opleidingen zijn opgesteld vanuit de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) en daarmee voldoen ze aan de Europese kwaliteitseisen. Als een organisatie een NSkiV-opleiding wil starten, dan ondersteunt het team opleidingen bij het opzetten hiervan.

Coördineren wedstrijden en evenementen
De NSkiV organiseert jaarlijks vele wedstrijden om talentvolle jeugd een platform te bieden. Ook organiseren aangesloten organisaties onder auspiciën van de NSkiV wedstrijden, waarbij het ons team Wedstrijdzaken & Evenementen een ondersteunende rol biedt op het gebied van organisatie en logistiek.

Specifiek voor verenigingen

Jaarlijkse afdracht
Voor lidrechtspersonen: Per jaar ontvangt een bij de NSkiV aangesloten vereniging omgerekend € 1,- per clublid (lid van de vereniging, en daarmee automatisch van de NSkiV) en € 10,- per NSkiV-lid (lid van de vereniging en ook hoofdlid van de NSkiV).

Sportstimuleringsfonds
Iedere bij de NSkiV aangesloten vereniging kan jaarlijks een aanvraag indienen voor het Sportstimuleringsfonds tot een maximaal bedrag van €5000,- Het project dient bij te dragen aan de stimulering van het wintersporten in Nederland. Alle informatie vind je hier.

Stem- en spreekrecht op de AV
Naast het meer uitgebreide ledenpakket hebben verenigingen ook spreek- en stemrecht op de Algemene Vergadering (AV).

Kosten van het lidmaatschap

Lidrechtspersonen (vereniging)
De jaarlijkse kosten van het lidmaatschap bedragen € 250,-. Daarnaast vindt jaarlijks de afdracht plaats op basis van het aantal leden (peildatum 31-12).

Institutioneel lidmaatschap (alle andere entiteiten)
De jaarlijkse kosten van het lidmaatschap bedragen € 125,-.

Vragen

Voor vragen over het lidmaatschap kun je mailen naar de afdeling Sportontwikkeling: sport@wintersport.nl

Documenten

Download hier diverse documenten voor wintersportorganisaties over:

Official partners
Partners
Championship venues