Verenigingsstructuur

De Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) kent geen winstoogmerk. Ze heeft als doel om door inzet van haar passie, expertise, ervaring en netwerk wintersport voor iedere wintersporter daadwerkelijk leuker, veiliger en voordeliger te maken. De NSkiV wil laten zien dat wintersport meer is dan een week vakantie. Nederland ís wintersportland!


Voor iedere wintersporter

Sinds de jaren tachtig is wintersport enorm populair onder Nederlanders. De populariteit valt makkelijk te verklaren. Wintersport is een avontuur, een ‘ontsnapping’ aan de praktijk van alledag. De frisse buitenlucht en besneeuwde bergen vormen het decor om jezelf uit te dagen, steeds weer het beste uit jezelf te halen en hierbij bewust en gezond bezig te zijn. Skiën, snowboarden, langlaufen of gewoon lekker in de sneeuw zijn: het is leuk op elk niveau, op elke leeftijd en in elke groepssamenstelling. Niet voor niets is wintersport de familievakantie bij uitstek. Bovendien draagt wintersport bij aan een gezonde levensbalans.

Visie
Wij geloven dat wintersport een actieve, avontuurlijke ervaring is die op een unieke manier energie, plezier en een ultiem gevoel van vrijheid geeft. Wij geloven dat we de wintersporter het beste helpen door dit voor hen bereikbaar te maken.

Missie
“Wij brengen elke wintersporter dichter bij een unieke wintersportervaring”

Om deze missie te kunnen volbrengen is het noodzakelijk dat we een eigen en scherpe blik hebben op de ontwikkelingen in de wereld van wintersport en die overzichtelijk presenteren. We nemen initiatief, stellen ons ondernemend op en samen met wintersportorganisaties en onze partners richten we ons op datgene waar we voor de wintersporter écht het verschil kunnen maken.

Ambities
We maken onze missie specifiek door die te vertalen naar een ambitie voor drie hoofddoelgroepen: wintersporters, wintersportorganisaties, top-, en wedstrijdsporters.

  • Voor wintersporters streven wij er naar om het vertrouwen te verdienen zodat zij ons waarderen als de meest onafhankelijke en onderscheidende bron van informatie en de beste leverancier van relevante producten en diensten.
  • Voor wintersportorganisaties streven wij er naar om het vertrouwen te verdienen zodat zij ons ervaren als betrokken & deskundig en dat zij waardering hebben voor onze ondersteuning die hen helpt succesvol te zijn bij het realiseren van hun eigen ambities.
  • Top-, en wedstrijdsporters bieden wij toegang tot de beste mogelijkheden en helpen hen om hun sportieve dromen waar te maken.

De ambitie voor elk van die doelgroepen wordt ondersteund door de ambitie die we onszelf als organisatie opleggen:

  • Organisatie: als medewerkers van de Nederlandse Ski Vereniging vertrouwen we op elkaar en houden we elkaar scherp. We willen als team een fanatieke en gedreven organisatie zijn waarin ieders bijdrage van waarde is.

Wij streven geen winstoogmerk na en handelen vanuit het principe dat de inkomsten die worden gegenereerd worden geïnvesteerd in de kracht van de maatschappelijke betekenis van sport. Wij zijn een club actieve, dynamische mensen met een gezamenlijke passie voor de wintersport. Met ongeveer 40 medewerkers en vele vrijwilligers staan wij altijd voor iedere wintersporter klaar en in het bijzonder voor onze 65.000 leden.


NSkiV Holding

De afgelopen beleidsperiode is er ook ten aanzien van de juridische structuur veel veranderd. Zo is de NSkiV Holding BV opgericht waar de NSkiV BV en de NSkiV Media BV onderdeel vanuit maken. In de NSkiV BV is de verzekeringsactiviteit ondergebracht, deze heeft een eigen WFT-vergunning en opereert onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Organisatiestructuur

Algemene vergadering

Het hoogste orgaan van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) is de algemene vergadering (AV). De AV bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen en provinciale vertegenwoordigers. De lidverenigingen en de provinciaal vertegenwoordigers vertegenwoordigen te samen alle leden van de NSkiV. Naast lidverenigingen kent de NSkiV institutionele leden, zij hebben in de AV spreekrecht, maar geen stemrecht.

Voor meer informatie verwijzen we je ook graag naar:

Hoofdbestuur

De AV benoemt het hoofdbestuur van de NSkiV. Binnen het hoofdbestuur is sprake van een portefeuilleverdeling. De leden van het hoofdbestuur vervullen hun functie op collegiale basis vanuit de besturingsfilosofie ‘besturen op hoofdlijnen’. Zie voor meer informatie de notitie ‘besturingsmodel en bestuursprofielen’ en de gedragscode.

Naam Functie
Mirko Creyghton voorzitter
Sasja Winters penningmeester
Marjanne Mulder secretaris
Jos Verest portefeuille sportontwikkeling
Fried Enting portefeuille topsport
Maurits van der Sluis portefeuille marketing & sales, tevens vicevoorzitter

Commissies

Het hoofdbestuur wordt voor het sportbeleid bijgestaan door commissies. De Sportraad is het adviserend orgaan op het gebied van sportontwikkeling en wordt benoemd door de AV. De Sportraad fungeert als intermediair tussen de NSkiV en haar leden en is onder andere belast met het beheer van het Sportstimuleringsfonds. De commissie Topsport is het adviserend orgaan op het gebied van topsport. Daarnaast stelt de commissie Topsport selectiecriteria en limieten vast voor de leden van de nationale selecties. De NSkiV kent nog een aantal andere commissies, zoals de Financiële Commissie en een Atleten Commissie. De NSkiV heeft zelf geen tuchtrechtsprekende commissies meer. Bij overtredingen van het dopingreglement wordt door het hoofdbestuur aangifte gedaan bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat instituut handelt de zaak verder af. Ook de behandeling van zaken met betrekking tot seksuele intimidatie zijn ondergebracht bij het ISR. Maatregelen (straffen) die door het ISR worden opgelegd, gelden als uitspraken van de NSkiV zelf.

Bureau

De voorbereiding en uitvoering van de meeste activiteiten van de NSkiV worden verzorgd door het bureau van de NSkiV. Het bureau is gevestigd in Utrecht (Orteliuslaan 1041), er werken circa 40 mensen. Daarnaast heeft de NSkiV een aantal trainers en coaches in dienst. Het bureau staat onder leiding van algemeen directeur Frits Avis. Een aantal specifieke taken zoals personeelsbeleid, bestuursondersteuning, juridische zaken en internationale betrekkingen vallen onder directieverantwoordelijkheid. Zie voor meer informatie de notitie ‘directiestatuut’.

De afdeling commercie is verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten van de NSkiV. Deze afdeling onderhoudt ook de partner- en sponsorrelaties.

Voor de meeste (individuele) NSkiV-leden is de afdeling ledenservice de belangrijkste afdeling van het bureau. Die afdeling onderhoudt de contacten met de leden van de NSkiV. De medewerkers van Ledenservice geven informatie over de NSkiV, verzorgen de ledenadministratie, registreren de verzekeringen en beantwoorden alle mogelijke vragen die door leden gesteld worden. Sinds september 2015 zijn de activiteiten en werkzaamheden met betrekking tot de verzekeringen ondergebracht in NSkiV BV. Ledenservice maakt onderdeel uit van de afdeling marketing. De afdeling marketing houdt zich verder bezig met de volgende aandachtsvelden: verzekeren, productontwikkeling, sportontwikkeling en opleidingen.

De afdeling communicatie is verantwoordelijk voor het interne en externe (corporate) communicatiebeleid, het bewaken van het imago en daarmee zorgdragen voor een herkenbare positie in de wintersportbranche. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor het produceren van alle content, zowel voor de magazines en de websites.

De afdeling sport verzorgt een scala aan activiteiten, variërend van sportontwikkelingsactiviteiten en verenigingsondersteuning via talentontwikkelingsprojecten tot aan de nationale selecties. Ook (trainers)opleidingen, wedstrijdorganisatie, SneeuwFit en projecten als Wintersport Experience vallen binnen de afdeling.

Tenslotte is er de afdeling financiën, automatisering en logistieke zaken, die verantwoordelijk is voor het voeren van de boekhouding, het opstellen van rapportages en jaarrekeningen, het debiteurenbeheer, het opstellen van subsidieverantwoordingen, etc. Ook het beheer van alle door de NSkiV gebruikte hardware en software valt onder deze afdeling.

Official partners
Partners
Championship venues