Technisch Official of Technisch Gedelegeerde

Technisch Official

De Technisch Official (TO) is, als vertegenwoordiger van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), belast met het toezicht op de strikte naleving van de bepalingen van het reglement op de aan hem of haar toegewezen wedstrijden en is in staat om zelfstandig te opereren op een nationale puntenwedstrijd (baan en sneeuw). De functie van een Technisch Official omvat het volgende:

 • Toezicht houden op naleving van het wedstrijdreglement
 • Toezicht houden op de gestelde veiligheidseisen en andere aanwijzingen van de NSkiV
 • Zorgdragen voor een onberispelijk verloop van de wedstrijd
 • Adviseren en assisteren van de wedstrijdorganisatie
 • Officiële vertegenwoordiging van de NSkiV

Deelnamevoorwaarden

De voorwaarden om deel te nemen aan de opleiding technisch official zijn:

 • Ervaring bij tenminste twee wedstrijden als starter, (chef)poortwachter of wedstrijdleider
 • Minimaal 18 jaar oud op het moment van het examen

TO-cursisten die het certificaat van deelname aan de opleiding assistent-skitrainer hebben, krijgen vrijstelling voor de praktijkdag ‘palen steken’.

Inhoud opleiding

De opleiding technisch official bestaat uit:

 • Één praktijdag in Nederland
 • Digitale theoriemodule inclusief online examen
 • Stageverplichting bij één wedstrijd onder auspiciën van de NSkiV met bijbehorend verslag
 • Twee theorie-examens; één gericht op de praktijkdag ‘palen steken’ en één over de overige zaken

Wanneer je de opleidingsexamens met een goed resultaat afrondt, ontvang je het certificaat ‘Technisch Official’.

Waar en wanneer volg je een opleiding tot Technisch Official?

De opleiding tot Technisch Official wordt door de Nederlandse Ski Vereniging georganiseerd. De digitale theoriemodule en het examen kun je voor de praktijkdag thuis doen op een moment dat het jou uitkomt, de praktijkdag is op een vast moment.

Datum praktijkdag Aanmelden bij Locatie Kosten
29 september 2024 De NSkiV Utrecht €69

Technisch Gedelegeerde

De Technisch Gedelegeerde (TG) is, net als de Technisch Official (TO), belast met het toezicht op de strikte naleving van de bepalingen van het reglement op de aan hem of haar toegewezen wedstrijden. In principe hebben de TG en de TO een zelfde soort functie. Het verschil zit echter in het soort wedstrijd waarbij ze worden ingezet. De TO is betrokken bij eenvoudigere wedstrijdvormen (nationale puntenwedstrijd baan en sneeuw), de TG bij complexere wedstrijdvormen (NK’s en seriewedstrijden op hoger niveau).

Deelnamevoorwaarden

De voorwaarden om deel te nemen aan de opleiding technisch gedelegeerde zijn:

 • Bij minimaal zes wedstrijden als Technisch Official actief geweest
 • Tenminste twee jaar in bezit van een licentie Technisch Official (TO)
 • Minimaal 18 jaar oud op het moment van het examen

Bij een gering aantal deelnemers wordt deze opleiding op maat aangeboden.

Inhoud opleiding

De opleiding technisch gedelegeerde bestaat uit:

 • Twee cursusavonden in Nederland inclusief één theorie-examen
 • Stageverplichting bij één wedstrijd onder auspiciën van de NSkiV met bijbehorend verslag

Wanneer je de opleidingsexamens met een goed resultaat afrondt, ontvang je het certificaat ‘Technisch Gedelegeerde’.

Waar en wanneer volg je een opleiding tot Technisch Gedelegeerde?

De opleiding tot Technisch Gedelegeerde wordt door de Nederlandse Ski Vereniging georganiseerd.

Datum Aanmelden bij Locatie Kosten
Op afspraak De NSkiV Op afspraak €69

Bijscholing

Om actief te blijven als TO of TG moet je elk jaar de bijscholing volgen. Hier worden de aanpassingen in het reglement besproken en de belangrijkste punten herhaald. De bijscholing wordt aan het begin van het seizoen georganiseerd door de Nederlandse Ski Vereniging. Inloop vanaf 18:30 uur, start bijscholing 19:00 uur. Adres: Orteliuslaan 1041, 3528 BE in Utrecht.

Datum Aanmelden bij Locatie Kosten
25 en 27 september 2023 De NSkiV Utrecht €0
Official partners
Partners
Championship venues