Parasnowboard - Nederlandse Ski Vereniging

De topsport doelstelling parasnowboarden is net als in de voorgaande Paralympische cyclus het behalen van podiumplaatsen op het allerhoogste niveau. De strategie om deze doelstelling te bereiken is verwoord in het meerjarenbeleidsplan en het meerjarenbeleidsplan topsport. In het meerjaren opleidingsplan (MJOP) staan de leerlijnen voor training en ontwikkeling van jonge sporter tot en met topsporter. Bovengenoemde documenten zijn te downloaden op de topsport documenten pagina.

Parasnowboarden heeft drie verschillende klasses: Lower Limb 1 (LL1), Lower Limb 2 (LL2) en Upper Limb (UL). Binnen de parasnowboard disciplines (snowboardcross, banked slalom en dual banked slalom) onderscheiden we drie prestatieniveau’s, te weten talentherkenning(TH), talentontwikkeling (TO) en Topsport(TS). Talentherkenning gaat om het identificeren en het breed opleiden van mogelijk parasnowboardtalent. Talentontwikkeling heeft als hoofddoel het opleiden van nationale- tot internationale parasnowboarders. Bij topsport draait het om presteren op mondiaal parasnowboard niveau. Voor elk van deze fases zijn er talentvoorzieningen.

Individuele limieten duiden een internationaal gebenchmarkte leerlijn van talentwikkeling tot topsport op het hoogste niveau met als doel het behalen van de Paralympische Spelen. Bij het behalen van individuele limieten kan een paraboarder worden voorgedragen voor de nationale selectie. Evenement limieten duiden het niveau waar een para snowboarder aan moet voldoen voor deelname aan grote snowboardwedstrijden. Bij het behalen van evenement limieten kan een parasnowboarder zich kwalificeren voor deelname aan een grote wedstrijd. Voor een aantal limieten zijn er voorzieningen.

Inhoud

Nationale selectie parasnowboard

TeamNL parasnowboard
Lisa Bunschoten
Chris Vos

Talenten parasnowboard
Dean van Kooij
Jurriaan Heeres
Zilan Gijssen

Limieten parasnowboarden

De Nederlandse Ski Vereniging beschikt over twee soorten limieten voor parasnowboarden: individuele limieten en evenementenlimieten. Zowel de individuele- als evenementlimieten voor parasnowboard zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De Commissie Topsport controleert en toetst deze para snowboard limieten op de uitgangspunten van het meerjarenbeleidsplan.

De meest recente evenement limieten voor parasnowboarden alsmede het huidige meerjarenbeleidsplan kun je vinden in het limietenboekje op de topsport documenten pagina.

Evenementenlimieten parasnowboarden

Om in aanmerking te komen voor deelname aan grote wedstrijden zijn evenementlimieten opgesteld door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging. Evenementenlimieten zijn wedstrijdresultaten die paraboarders moeten behalen om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld deelname aan Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen, Europa Cup, World Cup en andere grote wedstrijden.

Paralympische evenementlimieten parasnowboarden
De limieten voor de Paralympische evenementen worden in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF opgesteld. Dit zijn normen en limieten voor evenementen waarbij de atleten vanuit NOC*NSF worden afgevaardigd.

Overige evenementlimieten parasnowboarden
De limieten voor overige evenementen worden door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De Commissie Topsport controleert en toetst deze limieten op de uitgangspunten van het meerjarenbeleid.

Procedure evenementen deelname parasnowboard
In basis is elke parasnowboarder zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van behaalde limieten aan de technische staf van de NSkiV (mailen via sportsecretariaat). Na het behalen van (een) evenementlimiet(en) draagt de technische staf van de NSkiV de betreffende parasporter voor aan de Commissie Topsport. De Commissie Topsport controleert en toetst vervolgens de behaalde limieten op representativiteit.

 1. Check de limieten voor het betreffende evenement in het limietenboekje
 2. Controleer de inschrijfdata en aanmeld deadlines* in de officiële uitnodging van het betreffende evenement op de FIS website voor parasnowboardenn
 3. Stuur tijdig een mail naar het sportsecretariaat met de topsportcoördinator in de CC met de gewenste aanmelding

* LET OP! Grote evenementen hebben vaak meerdere maanden van tevoren de eerste deadline

Individuele limieten parasnowboarden

Om in aanmerking te komen voor de nationale selectie zijn individuele limieten opgesteld door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

Procedure nationale selectie parasnowboarden
In basis is elke parasnowboarder zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van behaalde limieten aan de technische staf van de NSkiV (mailen via sportsecretariaat). Na het behalen van (een) individuele limiet(en) draagt de technische staf van de NSkiV de betreffende parasnowboarder voor aan de Commissie Topsport als nationaal selectielid parasnowboard. De Commissie Topsport controleert en toetst vervolgens de behaalde limieten op representativiteit. De nationale selectie parasnowboard wordt per seizoen samengesteld en is het raadzaam om direct bij het behalen van een eerste limiet contact op te nemen met de afdeling topsport.

De meest recente limieten en processen over parasnowboarden kun je terugvinden in het limietenboekje op de topsport documenten pagina.

Parasnowboarden: Van FUNdament tot talent

In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en NOC*NSF is het traject ‘Van FUNdament tot Talent’ opgestart. Dit project brengt jonge sporters met een beperking in contact met aangepast wintersporten en helpt ze doorstromen richting de topsport.

Het project start met de Para Snow Day. Tijdens deze dag, die jaarlijks wordt georganiseerd, kunnen mensen met een lichamelijke of visuele beperking kennismaken met parasnowboarden. Wie al enige ervaring heeft met deze sport, doet mee aan de talentscout. Geselecteerde parasnowboardtalenten krijgen vervolgens de kans om deel te nemen aan wedstrijdtrainingen, buitenlandse trainingsweken en worden klaargestoomd voor internationale wedstrijden.

Het traject bevat een aantal deelprojecten:

 • Para Snow Day
 • Wedstrijdtrainingen
 • Trainingsweken
 • Internationale wedstrijd in Nederland

De Para Snow Day wordt ieder voorjaar georganiseerd. Lees hier meer informatie over Para Snow Day met de exacte datum, locatie en programma. Kun je nu al niet wachten om te beginnen met trainen? Zoek dan nu alvast een organisatie voor aangepast wintersport bij jou in de buurt.

TO Talentontwikkeling parasnowboarden

De Nederlandse Ski Vereniging heeft samen met NOC*NSF een talentprofiel parasnowboarden vastgesteld waarin staat beschreven aan welke voorwaarden een snowboardtalent moet voldoen voor een Belofte, Nationaal Talent (NT) of Internationaal Talent (IT) status. Jonge talentvolle parasnowboarders onder de 16 jaar komen in aanmerking voor een Beloftenstatus van NOC*NSF. Wedstrijd parasnowboarders van 16 jaar en ouder hebben nog steeds de mogelijkheid om een Beloftenstatus te verwerven maar kunnen op basis van hun resultaten ook in aanmerking komen voor een andere talentstatus (nationaal talent, internationaal talent). Het programma wordt bij aanvraag inhoudelijk getoetst door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

Dankzij een talentstatus (belofte, nationaal talent, internationaal talent) kunnen parasnowboarders gebruik maken van bepaalde topsportfaciliteiten en –begeleiding, zoals onderwijs op Topsport Talentscholen.

Lees meer op de NOC*\NSF talentvoorzieningen website

Beloftestatus procedure parasnowboarden

Bij een beloftestatus aanvraag parasnowboard wordt het programma wordt inhoudelijk getoetst door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

De talentstatus procedure begint met het het invullen van het talentstatus aanvraag formulier (voor 1 mei 2023) op de topsport documenten pagina.

TS Topsport parasnowboarden

Sportkoepel NOC*NSF kent voor topsporters ook een aantal statussen (A-, HP- en selectiestatus). Hiervoor zijn bepaalde resultaten in internationale top snowboardwedstrijden vereist. Alleen NOC*NSF kan aan wedstrijd snowboarders een topsportstatus verlenen. Hoewel de topsportstatus aan individuele snowboarders wordt verleend, is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF en de Nederlandse Ski Vereniging.

Om in aanmerking te komen voor een A-status parasnowboard is de basis een top prestatie op WK, Paralympische Spelen en/of Internationale topsportevenementen met zwaar internationaal deelnemersveld. De High Potential-status is voor parasnowboarders met een uitzonderlijk perspectief, waarbij de verwachting is dat zij snel aansluiting vinden bij de mondiale top en een hoog perspectief hebben op een positie bij de mondiale top.

De NSkiV zal individueel kansrijke parasnowboarders welke de potentie hebben om binnen vier jaar uit te groeien tot worldcup snowboarders van Paralympisch niveau voordragen voor een NOC*NSF maatwerkprogramma om de laatste stap naar de wereldtop te kunnen maken. De ondersteuning van deze atleten is sterk gericht op de reeds behaalde resultaten, maar ook op de potentie die de atleet heeft om door te groeien tot een Paralympisch atleet op de komende Spelen.

Kijk voor meer informatie op de NOC*NSF topsportstatus website

Onderwijs voor parasnowboard talenten en topsporters

Voor de parasnowboard sport is de mogelijkheid om in het buitenland te kunnen trainen en snowboardracen van essentiëel belang in de ontwikkeling, dit is meer mogelijk dankzij speciaal topsport onderwijs. Topsport Talentscholen kunnen rekening houden met jouw sportieve ambities en het onderwijs optimaal afstemmen. Topsport onderwijs is beschikbaar voor parasnowboarders met een A-, Selectie-, of HP-status en voor talentvolle snowboarders met een IT(internationaal talent)-, NT(nationaal talent)- of belofte status.

Topsport Talentscholen hebben extra onderwijsvoorzieningen en speciale begeleiding zoals:

 • flexibel lesrooster
 • gespreid examen (2 schooljaren)
 • (deels) ontheffing
 • aanpassen huiswerk, repetities en/of schoolonderzoeken
 • extra voorzieningen om problemen veroorzaakt door afwezigheid op te lossen
 • deskundige topsporttalentbegeleider(s) en docenten

Sinds 1 januari 2021 kunnen naast Topsport Talentscholen ook gewone scholen faciliteiten bieden aan individuele talentvolle parasnowboarders met een NOC*NSF-status. Dat is vooral fijn wanneer de Topsport Talentschool niet de juiste opleiding biedt of ver weg is. Kijk voor meer informatie over onderwijs combineren met parasnowboarden op de websites van NOC*NSF TeamNL onderwijs en het Expertise Centrum Voortgezet Onderwijs en Topsport.

Op de hoogte blijven van de Nederlandse Ski Vereniging? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Official partners
Partners
Championship venues