Paraskiën - Nederlandse Ski Vereniging

De topsport doelstelling paraskiën is net als in de voorgaande Paralympische cyclus het behalen van podiumplaatsen op het allerhoogste niveau. De strategie om deze doelstelling te bereiken is verwoord in het meerjarenbeleidsplan en het meerjarenbeleidsplan topsport. In het meerjaren opleidingsplan (MJOP) staan de leerlijnen voor training en ontwikkeling van jonge sporter tot en met topsporter. Bovengenoemde documenten zijn te downloaden op de topsport documenten pagina.

Paraskiën heeft drie verschillende klasses: zittend (zitskiën), staande skiërs en visueel beperkte skiërs (VI klasse). Binnen de vijf paraskisport disciplines (slalom, reuzenslalom, super G, afdaling en combinatie) onderscheiden we drie prestatieniveau’s, te weten talentherkenning(TH), talentontwikkeling (TO) en Topsport(TS). Talentherkenning gaat om het identificeren en het breed opleiden van mogelijk paraskitalent. Talentontwikkeling heeft als hoofddoel het opleiden van nationale- tot internationale para wedstrijdskiërs. Bij topsport draait het om presteren op mondiaal wedstrijdski niveau. Voor elk van deze fases zijn er talentvoorzieningen.

Individuele limieten duiden een internationaal gebenchmarkte leerlijn van talentwikkeling tot topsport op het hoogste niveau met als doel het behalen van de Olympische Spelen. Bij het behalen van individuele limieten kan een paraskiër worden voorgedragen voor de nationale selectie. Evenement limieten duiden het niveau waar een paraskiër aan moet voldoen voor deelname aan grote paraskiwedstrijden. Bij het behalen van evenement limieten kan een parawedstrijdskiër zich kwalificeren voor deelname aan een grote wedstrijd. Voor een aantal limieten zijn er voorzieningen.

Inhoud

Nationale selectie paraskiën

TeamNL paraskiën
Claire Petit
Floris Meijer
Jeroen Kampschreur
Niels de Langen
Thijn Speksnijder

Limieten paraskiën

De Nederlandse Ski Vereniging beschikt over twee soorten limieten voor paraskiën: individuele limieten en evenementenlimieten. Zowel de individuele- als evenementlimieten voor paraski zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De Commissie Topsport controleert en toetst deze paraski limieten op de uitgangspunten van het meerjarenbeleidsplan.

De meest recente evenement limieten voor paraskien alsmede het huidige meerjarenbeleidsplan kun je vinden in het limietenboekje op de topsport documenten pagina.

Evenementenlimieten paraskiën

Om in aanmerking te komen voor deelname aan grote wedstrijden zijn evenementlimieten opgesteld door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging. Evenementenlimieten zijn wedstrijdresultaten die skiers moeten behalen om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld deelname aan Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen, Europa Cup, World Cup en andere grote wedstrijden.

Paralympische evenementlimieten paraskiën
De limieten voor de Paralympische alpine evenementen worden in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF opgesteld. Dit zijn normen en limieten voor evenementen waarbij de atleten vanuit NOC*NSF worden afgevaardigd.

Overige evenementlimieten paraskiën
De limieten voor overige evenementen worden door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De Commissie Topsport controleert en toetst deze limieten op de uitgangspunten van het meerjarenbeleid.

Procedure evenementen deelname paraski alpine
In basis is elke paraskiër zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van behaalde limieten aan de technische staf van de NSkiV (mailen via sportsecretariaat). Na het behalen van (een) evenementlimiet(en) draagt de technische staf van de NSkiV de betreffende skiër voor aan de Commissie Topsport. De Commissie Topsport controleert en toetst vervolgens de behaalde limieten op representativiteit.

 1. Check de limieten voor het betreffende evenement in het limietenboekje
 2. Controleer de inschrijfdata en aanmeld deadlines* in de officiële uitnodging van het betreffende evenement op de FIS website voor paraskiën
 3. Stuur tijdig een mail naar het sportsecretariaat met de topsportcoördinator in de CC met de gewenste aanmelding

* LET OP! Grote evenementen hebben vaak meerdere maanden van tevoren de eerste deadline

Individuele limieten paraskiën

Om in aanmerking te komen voor de nationale selectie zijn individuele limieten opgesteld door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

Procedure nationale selectie paraski
In basis is elke paraskiër zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van behaalde limieten aan de technische staf van de NSkiV (mailen via sportsecretariaat). Na het behalen van (een) individuele limiet(en) kan de technische staf van de NSkiV de betreffende paraskiër voordragen aan de Commissie Topsport als nationaal selectielid paraski. De Commissie Topsport controleert en toetst vervolgens de behaalde limieten op representativiteit. De nationale selectie paraski wordt per seizoen samengesteld en is het raadzaam om direct bij het behalen van een eerste limiet contact op te nemen met de afdeling topsport.

De meest recente limieten en processen over paraski kun je terugvinden in het limietenboekje op de topsport documenten pagina.

Paraskiën: Van FUNdament tot talent

In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en NOC*NSF is het traject ‘Van FUNdament tot Talent’ opgestart. Dit project brengt jonge paraskiërs met een beperking in contact met aangepast wintersporten en helpt ze doorstromen richting de topsport.

Het project start met de Para Snow Day. Tijdens deze dag, die jaarlijks wordt georganiseerd, kunnen mensen met een lichamelijke of visuele beperking kennismaken met het paraskiën. Wie al enige ervaring heeft met deze sport, doet mee aan de talentscout. Geselecteerde paraskitalenten krijgen vervolgens de kans om deel te nemen aan wedstrijdtrainingen, buitenlandse trainingsweken en worden klaargestoomd voor internationale wedstrijden.

Het traject bevat een aantal deelprojecten:

 • Para Snow Day
 • Wedstrijdtrainingen
 • Trainingsweken
 • Internationale wedstrijd in Nederland

De Para Snow Day wordt ieder voorjaar georganiseerd. Lees hier meer informatie over Para Snow Day met de exacte datum, locatie en programma. Kun je nu al niet wachten om te beginnen met trainen? Zoek dan nu alvast een organisatie voor aangepast wintersport bij jou in de buurt.

TO Talentontwikkeling paraskiën

De Nederlandse Ski Vereniging heeft samen met NOC*NSF een talentprofiel paraskiën vastgesteld waarin staat beschreven aan welke voorwaarden een skitalent moet voldoen voor een Belofte, Nationaal Talent (NT) of Internationaal Talent (IT) status. Jonge talentvolle paraskiërs onder de 16 jaar komen in aanmerking voor een Beloftenstatus van NOC*NSF. Paraskiërs van 16 jaar en ouder hebben nog steeds de mogelijkheid om een Beloftenstatus te verwerven maar kunnen op basis van hun resultaten ook in aanmerking komen voor een andere talentstatus (nationaal talent, internationaal talent). Het programma wordt bij aanvraag inhoudelijk getoetst door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

Dankzij een talentstatus (belofte, nationaal talent, internationaal talent) kunnen paraskiërs gebruik maken van bepaalde topsportfaciliteiten en –begeleiding, zoals onderwijs op Topsport Talentscholen.

Lees meer op de NOC*\NSF talentvoorzieningen website

Beloftestatus procedure paraskiën

Bij een beloftestatus aanvraag paraski wordt het programma wordt inhoudelijk getoetst door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

De talentstatus procedure begint met het het invullen van het talentstatus aanvraag formulier (voor 1 mei 2023) op de topsport documenten pagina.

TS Topsport paraskiën

Focusprogramma

In samenwerking met het NOC*\NSF heeft de NSkiV een (fulltime) topsport- en opleidingsprogramma ingericht op Papendal. De NSkiV selecteert jaarlijks kansrijke paraskiërs welke de potentie hebben om binnen vier jaar uit te groeien tot worldcup paraskiërs van Paralympisch niveau om de laatste stap naar de wereldtop te kunnen maken. De ondersteuning van deze atleten is sterk gericht op de reeds behaalde resultaten, maar ook op de potentie die de atleet heeft om door te groeien tot een Paralympisch atleet op de komende Spelen.

Topsport status

Sportkoepel NOC*NSF kent voor topsporters ook een aantal statussen (A-, HP- en selectiestatus). Hiervoor zijn bepaalde resultaten in internationale top paraski wedstrijden vereist. Alleen NOC*NSF kan aan paraskiërs een topsportstatus verlenen. Hoewel de topsportstatus aan individuele paraskiërs wordt verleend, is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF en de Nederlandse Ski Vereniging.

Om in aanmerking te komen voor een A-status paraskiën is de basis een top prestatie op WK, Paralympische Spelen en/of Internationale topsportevenementen met zwaar internationaal deelnemersveld. De High Potential-status is voor paraskiërs met een uitzonderlijk perspectief, waarbij de verwachting is dat zij snel aansluiting vinden bij de mondiale top en een hoog perspectief hebben op een positie bij de mondiale top.

Kijk voor meer informatie op de NOC*NSF topsportstatus website

Onderwijs voor paraski talenten en topsporters

Voor de paraskisport is de mogelijkheid om in het buitenland te kunnen trainen en (para)skiracen van essentiëel belang in de ontwikkeling, dit is meer mogelijk dankzij speciaal topsport onderwijs. Topsport Talentscholen kunnen rekening houden met jouw sportieve ambities en het onderwijs optimaal afstemmen. Topsport onderwijs is beschikbaar voor wedstrijd paraskiërs met een A-, Selectie-, of HP-status en voor talentvolle paraskiërs met een IT(internationaal talent)-, NT(nationaal talent)- of belofte status.

Topsport Talentscholen hebben extra onderwijsvoorzieningen en speciale begeleiding zoals:

 • flexibel lesrooster
 • gespreid examen (2 schooljaren)
 • (deels) ontheffing
 • aanpassen huiswerk, repetities en/of schoolonderzoeken
 • extra voorzieningen om problemen veroorzaakt door afwezigheid op te lossen
 • deskundige topsporttalentbegeleider(s) en docenten

Sinds 1 januari 2021 kunnen naast Topsport Talentscholen ook gewone scholen faciliteiten bieden aan individuele talentvolle paraskiërs met een NOC*NSF-status. Dat is vooral fijn wanneer de Topsport Talentschool niet de juiste opleiding biedt of ver weg is. Kijk voor meer informatie over onderwijs combineren met paraskiën op de websites van NOC*NSF TeamNL onderwijs en het Expertise Centrum Voortgezet Onderwijs en Topsport.

Official partners
Partners
Championship venues