Freeski - Nederlandse Ski Vereniging

De topsport doelstelling freeski, ook wel freestyle skiën park & pipe genoemd, is net als in de voorgaande Olympische cyclus het behalen van podiumplaatsen op het allerhoogste niveau. De strategie om deze doelstelling te bereiken is verwoord in het meerjarenbeleidsplan en het meerjarenbeleidsplan topsport. Bovengenoemde documenten zijn te downloaden op de topsport documenten pagina.

In freeski onderscheiden we drie prestatieniveau’s, te weten talentherkenning(TH), talentontwikkeling (TO) en Topsport(TS). Talentherkenning gaat om het identificeren en het breed opleiden van mogelijk freestyle ski talent. Talentontwikkeling heeft als hoofddoel het opleiden van nationale- tot internationale wedstrijd freeskiërs. Bij topsport draait het om presteren op mondiaal freeski niveau. Voor elk van deze fases zijn er talentvoorzieningen.

Individuele limieten duiden een internationaal gebenchmarkte leerlijn van talentwikkeling tot topsport op het hoogste niveau met als doel het behalen van de Olympische Spelen. Bij het behalen van individuele limieten kan een freeskiër worden voorgedragen voor de nationale selectie. Evenement limieten duiden het niveau waar een freeskiër aan moet voldoen voor deelname aan grote freestyle ski wedstrijden. Bij het behalen van evenement limieten kan een freestyler zich kwalificeren voor deelname aan een grote wedstrijd. Voor een aantal limieten zijn er voorzieningen.

Inhoud

Limieten freeski

De Nederlandse Ski Vereniging beschikt over twee soorten limieten voor freeskiën: individuele limieten en evenementenlimieten. Zowel de individuele- als evenement freeski limieten zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De Commissie Topsport controleert en toetst deze limieten voor freestyle skiën op de uitgangspunten van het meerjarenbeleidsplan.

De meest recente evenement limieten freeskiing alsmede het huidige meerjarenbeleidsplan kun je vinden in het limietenboekje op de topsport documenten pagina.

Evenementenlimieten freeski

Om in aanmerking te komen voor deelname aan grote wedstrijden zijn evenementlimieten opgesteld door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging. Evenementenlimieten zijn wedstrijdresultaten diefreeskiërs moeten behalen om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld deelname aan (jeugd) Olympische Spelen, (jeugd)wereldkampioenschappen, Europa Cup, World Cup en andere grote wedstrijden.

Olympische evenementlimieten freeski
De limieten voor de Olympische freeski evenementen worden in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF opgesteld. Dit zijn normen en limieten voor evenementen waarbij de freestylers vanuit NOC*NSF worden afgevaardigd. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de Olympische Spelen, maar ook evenementen als het Europees Jeugd Olympisch Winter Festival (EJOWF of EYOWF) en Youth Olympic Wintergames (YOG) vallen onder NOC*NSF.

Overige evenementlimieten freeski
De limieten voor overige evenementen worden door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De Commissie Topsport controleert en toetst deze limieten op de uitgangspunten van het meerjarenbeleid.

Procedure evenementen deelname freeski
In basis is elke freeskiër zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van behaalde limieten aan de technische staf van de NSkiV (mailen via sportsecretariaat). Na het behalen van (een) evenementlimiet(en) draagt de technische staf van de NSkiV de betreffende skiër voor aan de Commissie Topsport. De Commissie Topsport controleert en toetst vervolgens de behaalde limieten op representativiteit.

  1. Check de limieten voor het betreffende evenement in het limietenboekje
  2. Controleer de inschrijfdata en aanmeld deadlines* in de officiële uitnodging van het betreffende evenement op de FIS website voor alpine skiën
  3. Stuur tijdig een mail naar het sportsecretariaat met de topsportcoördinator in de CC met de gewenste aanmelding

* LET OP! Grote evenementen hebben vaak meerdere maanden van tevoren de eerste deadline

Individuele limieten freeski

Om in aanmerking te komen voor de nationale selectie zijn individuele limieten opgesteld door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

Procedure nationale selectie freeski
In basis is elke freeskier zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van behaalde limieten aan de technische staf van de NSkiV (mailen via sportsecretariaat). Na het behalen van (een) individuele limiet(en) draagt de technische staf van de NSkiV de betreffende freestyle skiër voor aan de Commissie Topsport als nationaal selectielid freeski. De Commissie Topsport controleert en toetst vervolgens de behaalde limieten op representativiteit. De nationale selectie freeski wordt per seizoen samengesteld en is het raadzaam om direct bij het behalen van een eerste limiet contact op te nemen met de afdeling topsport.

De meest recente limieten en processen over freeski kun je terugvinden in het limietenboekje op de topsport documenten pagina.

TO Talentontwikkeling freeski

De Nederlandse Ski Vereniging heeft samen met NOC*NSF een talentprofiel skicross vastgesteld waarin staat beschreven aan welke voorwaarden een skitalent moet voldoen voor een Belofte, Nationaal Talent (NT) of Internationaal Talent (IT) status. Jonge talentvolle freeskiërs onder de 16 jaar komen in aanmerking voor een Beloftenstatus van NOC*NSF. Freestyle skiërs van 16 jaar en ouder hebben nog steeds de mogelijkheid om een Beloftenstatus te verwerven maar kunnen op basis van hun resultaten ook in aanmerking komen voor een andere talentstatus (nationaal talent, internationaal talent). Het programma wordt bij aanvraag inhoudelijk getoetst door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

Dankzij een talentstatus (belofte, nationaal talent, internationaal talent) kunnen wedstrijdfreeskiërs gebruik maken van bepaalde topsportfaciliteiten en –begeleiding, zoals onderwijs op Topsport Talentscholen.

Lees meer op de NOC*\NSF talentvoorzieningen website

Beloftestatus procedure freeski

Bij een beloftestatus aanvraag freeski wordt het programma wordt inhoudelijk getoetst door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

De talentstatus procedure begint met het het invullen van het talentstatus aanvraag formulier (voor 1 mei 2023) op de topsport documenten pagina.

TS Topsport freeski

Sportkoepel NOC*NSF kent voor topsporters ook een aantal statussen (A-, HP- en selectiestatus). Hiervoor zijn bepaalde resultaten in internationale freestyle skiën top wedstrijden vereist. Alleen NOC*NSF kan aan wedstrijdskiërs een topsportstatus verlenen. Hoewel de topsportstatus aan individuele freeskiërs wordt verleend, is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF en de Nederlandse Ski Vereniging.

Om in aanmerking te komen voor een A-status freeski is de basis een top prestatie op WK, Olympische Spelen en/of Internationale topsportevenementen met zwaar internationaal deelnemersveld. De High Potential-status is voor freestylers met een uitzonderlijk perspectief, waarbij de verwachting is dat zij snel aansluiting vinden bij de mondiale top en een hoog perspectief hebben op een positie bij de mondiale top.

De NSkiV zal individueel kansrijke freeskiërs welke de potentie hebben om binnen vier jaar uit te groeien tot freeski worldcup atleten van olympisch niveau voordragen voor een NOC*NSF maatwerkprogramma om de laatste stap naar de wereldtop te kunnen maken. De ondersteuning van deze atleten is sterk gericht op de reeds behaalde resultaten, maar ook op de potentie die de skiër heeft om door te groeien tot een olympisch atleet op de komende Spelen.

Kijk voor meer informatie op de NOC*NSF topsportstatus website

Onderwijs voor freeski talenten en topsporters

Voor freeskiërs is de mogelijkheid om in het buitenland te kunnen trainen en deelnamen aan wedstrijden park & pipe van essentiëel belang in de ontwikkeling, dit is meer mogelijk dankzij speciaal topsport onderwijs. Topsport Talentscholen kunnen rekening houden met jouw sportieve ambities en het onderwijs optimaal afstemmen. Topsport onderwijs is beschikbaar voor freeskiërs met een A-, Selectie-, of HP-status en voor talentvolle skiërs met een IT(internationaal talent)-, NT(nationaal talent)- of belofte status.

Topsport Talentscholen hebben extra onderwijsvoorzieningen en speciale begeleiding zoals:

  • flexibel lesrooster
  • gespreid examen (2 schooljaren)
  • (deels) ontheffing
  • aanpassen huiswerk, repetities en/of schoolonderzoeken
  • extra voorzieningen om problemen veroorzaakt door afwezigheid op te lossen
  • deskundige topsporttalentbegeleider(s) en docenten

Sinds 1 januari 2021 kunnen naast Topsport Talentscholen ook gewone scholen faciliteiten bieden aan individuele talentvolle freeskiërs met een NOC*NSF-status. Dat is vooral fijn wanneer de Topsport Talentschool niet de juiste opleiding biedt of ver weg is. Kijk voor meer informatie over onderwijs combineren met freeskiën op de websites van NOC*NSF TeamNL onderwijs en het Expertise Centrum Voortgezet Onderwijs en Topsport.

Official partners
Partners
Championship venues