Alpineskiën

De topsportdoelstelling alpineskiën is net als in de voorgaande Olympische cyclus het behalen van podiumplaatsen op het allerhoogste niveau. De strategie om deze doelstelling te bereiken is verwoord in het meerjarenbeleidsplan en het meerjarenbeleidsplan topsport. In het meerjaren opleidingsplan (MJOP) staan de leerlijnen voor training en ontwikkeling van jonge sporter tot en met topsporter. Bovengenoemde documenten zijn te downloaden op de documentenpagina.

In alpineskisport onderscheiden we drie prestatieniveau’s, te weten talentherkenning (TH), talentontwikkeling (TO) en Topsport(TS). Talentherkenning gaat om het identificeren en het breed opleiden van mogelijk skitalent. Talentontwikkeling heeft als hoofddoel het opleiden van nationale- tot internationale wedstrijdskiërs. Bij topsport draait het om presteren op mondiaal wedstrijdskiniveau. Voor elk van deze fases zijn er talentvoorzieningen.

Individuele limieten duiden een internationaal gebenchmarkte leerlijn van talentwikkeling tot topsport op het hoogste niveau met als doel het behalen van de Olympische Spelen. Bij het behalen van individuele limieten kan een wedstrijdskiër worden voorgedragen voor de nationale selectie. Evenement limieten duiden het niveau waar een wedstrijdskiër aan moet voldoen voor deelname aan grote skiwedstrijden. Bij het behalen van evenement limieten kan een wedstrijdskiër zich kwalificeren voor deelname aan een grote wedstrijd. Voor een aantal limieten zijn er voorzieningen.

Inhoud

Nationale selectie alpineskiën

TeamNL alpineskiën

Maarten Meiners
Maarten Meiners

NT en IT talenten alpineskiën
Kiara Derks
Noa Rabou
Christopher Dijksman
Jurre Jeurissen

MJOP alpineskiën

Hoe wordt ik een hele goede skiër? Wat wordt er verwacht op het hoogste niveau en hoe kan ik daarvoor zorgen? Wat heb ik nodig?

In het meerjarenopleidingsplan (MJOP) staan de leerlijnen op vele gebieden zoals (fysieke) training, techniek en wedstrijden.

De achterliggende gedachte is dat je de weg naar de top kan zien als een opleiding. Tijdens deze opleiding kom je door diverse fases. Soms overlappen deze, soms doe je wat langer over de ene fase en wat korter over de andere fase. Door het juiste te doen op het juiste moment kan je je zo goed mogelijk ontwikkelen.

De afgelopen jaren is er (inter-)nationaal veel onderzoek gedaan naar talentherkenning- en ontwikkeling. Er zijn veel nieuwe inzichten verkregen, ook dat er niet één ideale weg is naar de top. Om toch houvast te bieden, hebben verschillende onderzoekers en praktijkdeskundigen de beschikbare kennis en ervaring verwerkt in een zelf ontworpen ‘talentontwikkelingsmodel’.
Denk hierbij, binnen de sport, aan populaire modellen als:

 • Long Term Athlete Development (LTAD) model uit Canada (Canadian Sports for Life, 2016);
 • Athletic Skills Model (ASM) uit Nederland (Wormhoudt et al., 2013).

De afgelopen jaren is het meerjarenopleidingsplan (MJOP) voor alpineskiën m.b.v. van diverse experts vernieuwd. Daarbij zijn bovenstaande modellen gebruikt als basis en zijn de door NOCNSF ontwikkelde leerlijnen opgenomen.

De gebruikte terminologie en opbouw in de modellen kan een bijdrage leveren in het versterken van kernboodschappen per opleidingsfase. Zo geven bijvoorbeeld begrippen als ‘leren trainen’, ‘trainen voor omvang’ en ‘trainen om te winnen’ vanuit het LTAD zeer kort en krachtig weer waar de focus in een bepaalde opleidingsfase zou moeten liggen.
Het meerjarenopleidingsplan (MJOP) voor alpineskiën is te downloaden op de documentenpagina.

Limieten alpineskiën

De Nederlandse Ski Vereniging beschikt over twee soorten limieten voor alpineskiën: individuele limieten en evenementenlimieten. Zowel de individuele- als evenementlimieten voor alpineskiën zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De Commissie Topsport controleert en toetst deze alpineskiën limieten op de uitgangspunten van het meerjarenbeleidsplan.

De meest recente evenement limieten voor alpineskien alsmede het huidige meerjarenbeleidsplan kun je vinden in het limietenboekje op de documentenpagina.

Evenementenlimieten alpineskiën

Om in aanmerking te komen voor deelname aan grote wedstrijden zijn evenementlimieten opgesteld door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging. Evenementenlimieten zijn wedstrijdresultaten die skiers moeten behalen om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld deelname aan (jeugd) Olympische Spelen, (jeugd)wereldkampioenschappen, Europa Cup, World Cup en andere grote wedstrijden.

Olympische evenementlimieten alpineskiën
De limieten voor de Olympische alpine evenementen worden in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF opgesteld. Dit zijn normen en limieten voor evenementen waarbij de atleten vanuit NOC*NSF worden afgevaardigd. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de Olympische Spelen, maar ook evenementen als het Europees Jeugd Olympisch Winter Festival (EJOWF of EYOWF) en Youth Olympic Wintergames (YOG) vallen onder NOC*NSF.

Overige evenementlimieten alpine skiën
De limieten voor overige evenementen worden door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De Commissie Topsport controleert en toetst deze limieten op de uitgangspunten van het meerjarenbeleid.

Procedure evenementen deelname alpine
In basis is elke alpineskiër zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van behaalde limieten aan de technische staf van de NSkiV (mailen via sportsecretariaat). Na het behalen van (een) evenementlimiet(en) draagt de technische staf van de NSkiV de betreffende skiër voor aan de Commissie Topsport. De Commissie Topsport controleert en toetst vervolgens de behaalde limieten op representativiteit.

 1. Check de limieten voor het betreffende evenement in het limietenboekje
 2. Controleer de inschrijfdata en aanmeld deadlines* in de officiële uitnodging van het betreffende evenement op de FISwebsite
 3. Stuur tijdig een mail naar het sportsecretariaat met de topsportcoördinator in de CC met de gewenste aanmelding

* LET OP! Grote evenementen hebben vaak meerdere maanden van tevoren de eerste deadline

Individuele limieten alpineskiën

Om in aanmerking te komen voor de nationale selectie zijn individuele limieten opgesteld door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging. Vanaf het derde jaar FIS kun je in aanmerking komen voor ondersteuning indien je aan de indivuele alpine limieten voldoet.

Procedure nationale selectie alpine
In basis is elke alpineskiër zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van behaalde limieten aan de technische staf van de NSkiV (mailen via sportsecretariaat). Na het behalen van (een) individuele limiet(en) draagt de technische staf van de NSkiV de betreffende skiër voor aan de Commissie Topsport als nationaal selectielid alpine. De Commissie Topsport controleert en toetst vervolgens de behaalde limieten op representativiteit. De nationale selectie alpine wordt per seizoen samengesteld en is het raadzaam om direct bij het behalen van een eerste limiet contact op te nemen met de afdeling topsport.

De meest recente limieten en processen over alpine kun je terugvinden in het limietenboekje op de documentenpagina.

TH Talentherkenning alpineskiën

De talentherkenning (en -ontwikkeling) van talentvolle alpineskiërs vindt sinds 2015 vooral plaats in de gecertificeerde talententeams en deels bij buitenlandse instituten of teams. Gecertificeerde talententeams voldoen aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Ski Vereniging voor scholieren- en juniorenprogramma´s alpineskiën. Jonge talentvolle alpineskiërs kunnen zich op deze manier zowel zomers als ’s winters goed ontwikkelen. De jaarlijkse peildatum voor certificering talenten teams is 1 juli.

In 2023-2024 zijn de onderstaande teams gecertificeerd:

Meer informatie over de certificering vind je op de documentenpagina.

TO Talentontwikkeling alpineskiën

De Nederlandse Ski Vereniging heeft samen met NOC*NSF een talentprofiel alpineskiën vastgesteld waarin staat beschreven aan welke voorwaarden een skitalent moet voldoen voor een Belofte, Nationaal Talent (NT) of Internationaal Talent (IT) status. Jonge talentvolle wedstrijdskiërs onder de 16 jaar komen in aanmerking voor een Beloftenstatus van NOC*NSF. Wedstrijdskiërs van 16 jaar en ouder hebben nog steeds de mogelijkheid om een Beloftenstatus te verwerven maar kunnen op basis van hun resultaten ook in aanmerking komen voor een andere talentstatus (nationaal talent, internationaal talent). Het programma wordt bij aanvraag inhoudelijk getoetst door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

Dankzij een talentstatus (belofte, nationaal talent, internationaal talent) kunnen wedstrijdskiërs gebruik maken van bepaalde topsportfaciliteiten en –begeleiding, zoals onderwijs op Topsport Talentscholen.

Lees meer op de NOC*\NSF talentvoorzieningen website

Beloftestatus procedure alpineskiën

Bij een beloftestatus alpineskiën horen een fysieke test in Nederland, een skivaardigheidstest in Oostenrijk, bijpassende wedstrijdresultaten en een passend programma gedurende het komende winterseizoen, bijvoorbeeld bij een gecertificeerd talententeam. Het programma wordt inhoudelijk getoetst door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

De talentstatus procedure begint met het aanmelden voor de fysieke- en skivaardigheidstesten (voor 19 april 2023) en het invullen van het talentstatus aanvraag formulier (voor 1 mei 2023). De hele procedure staat beschreven in de talentstatusprocedure alpineskiën op de documentenpagina.

TS Topsport alpineskiën

Sportkoepel NOC*NSF kent voor topsporters ook een aantal statussen (A-, HP- en selectiestatus). Hiervoor zijn bepaalde resultaten in internationale top skiwedstrijden vereist. Alleen NOC*NSF kan aan wedstrijdskiërs een topsportstatus verlenen. Hoewel de topsportstatus aan individuele skiërs wordt verleend, is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF en de Nederlandse Ski Vereniging.

Om in aanmerking te komen voor een A-status alpine is de basis een top prestatie op WK, Olympische Spelen en/of Internationale topsportevenementen met zwaar internationaal deelnemersveld. De High Potential-status is voor alpineskiërs met een uitzonderlijk perspectief, waarbij de verwachting is dat zij snel aansluiting vinden bij de mondiale top en een hoog perspectief hebben op een positie bij de mondiale top.

De NSkiV zal individueel kansrijke skiers welke de potentie hebben om binnen vier jaar uit te groeien tot worldcupskiers van olympisch niveau voordragen voor een NOC*NSF maatwerkprogramma om de laatste stap naar de wereldtop te kunnen maken. De ondersteuning van deze atleten is sterk gericht op de reeds behaalde resultaten, maar ook op de potentie die de atleet heeft om door te groeien tot een olympisch atleet op de komende Spelen.

Kijk voor meer informatie op de NOC*NSF topsportstatus website

Onderwijs voor alpineskitalenten en topsporters

Voor de skisport is de mogelijkheid om in het buitenland te kunnen trainen en skiracen van essentiëel belang in de ontwikkeling, dit is meer mogelijk dankzij speciaal topsport onderwijs. Topsport Talentscholen kunnen rekening houden met jouw sportieve ambities en het onderwijs optimaal afstemmen. Topsport onderwijs is beschikbaar voor wedstrijdskiërs met een A-, Selectie-, of HP-status en voor talentvolle skiërs met een IT(internationaal talent)-, NT(nationaal talent)- of belofte status.

Topsport Talentscholen hebben extra onderwijsvoorzieningen en speciale begeleiding zoals:

 • flexibel lesrooster
 • gespreid examen (2 schooljaren)
 • (deels) ontheffing
 • aanpassen huiswerk, repetities en/of schoolonderzoeken
 • extra voorzieningen om problemen veroorzaakt door afwezigheid op te lossen
 • deskundige topsporttalentbegeleider(s) en docenten

Sinds 1 januari 2021 kunnen naast Topsport Talentscholen ook gewone scholen faciliteiten bieden aan individuele talentvolle wedstrijdskiërs met een NOC*NSF-status. Dat is vooral fijn wanneer de Topsport Talentschool niet de juiste opleiding biedt of ver weg is. Kijk voor meer informatie over onderwijs combineren met alpineskiën op de websites van NOC*NSF TeamNL onderwijs en het Expertise Centrum Voortgezet Onderwijs en Topsport.

Official partners
Partners
Championship venues