Alpine snowboarden - Nederlandse Ski Vereniging

De doelstelling alpine snowboarden, parallel slalom (PSL) en reuzenslalom (PGS), is net als in de voorgaande Olympische cyclus het behalen van podiumplaatsen op het allerhoogste niveau. De strategie om deze doelstelling te bereiken is verwoord in het meerjarenbeleidsplan en het meerjarenbeleidsplan topsport. Bovengenoemde documenten zijn te downloaden op de documentenpagina.

In alpine snowboarden onderscheiden we drie prestatieniveau’s, te weten talentherkenning (TH), talentontwikkeling (TO) en Topsport(TS). Talentherkenning gaat om het identificeren en het breed opleiden van mogelijk snowboardracetalent. Talentontwikkeling heeft als hoofddoel het opleiden van nationale- tot internationale parallel(reuzen)slalomsnowboarders op wedstrijdniveau. Bij topsport draait het om presteren op mondiaal alpine snowboardniveau. Voor elk van deze fases zijn er talentvoorzieningen.

Individuele limieten duiden een internationaal gebenchmarkte leerlijn van talentwikkeling tot topsport op het hoogste niveau met als doel het behalen van de Olympische Spelen. Bij het behalen van individuele limieten kan een slalom snowboarder worden voorgedragen voor de nationale selectie. Evenementlimieten duiden het niveau waar een parallelslalommer aan moet voldoen voor deelname aan grote parallelsnowboardwedstrijden. Bij het behalen van evenementlimieten kan een snowboardracer zich kwalificeren voor deelname aan een grote wedstrijd. Voor een aantal limieten zijn er voorzieningen.

Inhoud

Nationale selectie alpine snowboarden

TeamNL alpine snowboarden

Michelle Dekker
Michelle Dekker

Talenten alpine snowboarden
Jarna Mennens
Youri Zorge

Olympische historie alpine snowboarden

Nederland heeft een rijke Olympische historie op het gebied van snowboardracen. Tijdens het Olympisch debuut van slalom snowboarden in Nagano Japan 1998 werd de Nederlander Thedo Remmelinck 10e op de reuzenslalom. Op de 21ste Olympische Spelen, Vancouver Canada 2010, won Nicolien Sauerbreij de eerste en enige gouden sneeuwsportmedaille tot nu toe voor Nederland op de parallelreuzenslalom. Michelle Dekker tenslotte, wist zich al op 17-jarige leeftijd te plaatsen voor de Spelen van Sotchi 2014, werd 17e in Korea 2018, behaalde in Beijing 2022 een 4e plaats op de parallelreuzenslalom en traint nu voor de 2026 Olympische Spelen van Cortina d’Ampezzo Italië.

Limieten alpine snowboarden

De Nederlandse Ski Vereniging beschikt over twee soorten limieten voor alpine snowboarden: individuele limieten en evenementenlimieten. Zowel de individuele- als evenementlimieten alpine snowboarden parallel(reuzen)slalom zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De Commissie Topsport controleert en toetst deze PGS limieten op de uitgangspunten van het meerjarenbeleidsplan.

De meest recente evenementlimieten voor parallel(reuzen)slalom alsmede het huidige meerjarenbeleidsplan kun je vinden in het limietenboekje op de documentenpagina.

Evenementenlimieten alpine snowboarden

Om in aanmerking te komen voor deelname aan grote wedstrijden zijn evenementlimieten opgesteld door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging. Evenementenlimieten zijn wedstrijdresultaten die snowboardracers moeten behalen om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld deelname aan (jeugd) Olympische Spelen, (jeugd)wereldkampioenschappen, Europa Cup, World Cup en andere grote wedstrijden.

Olympische evenementlimieten alpine snowboard
De limieten voor de Olympische parallel reuzenslalom evenementen worden in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF opgesteld. Dit zijn normen en limieten voor evenementen waarbij de atleten vanuit NOC*NSF worden afgevaardigd. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de Olympische Spelen, maar ook eventuele evenementen als het Europees Jeugd Olympisch Winter Festival (EJOWF of EYOWF) en Youth Olympic Wintergames (YOG) vallen onder NOC*NSF.

Overige evenementlimieten alpine snowboarden
De limieten voor overige evenementen worden door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan. De Commissie Topsport controleert en toetst deze limieten op de uitgangspunten van het meerjarenbeleid.

Procedure evenementen deelname alpine snowboarden
In basis is elke parallel snowboardracer zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van behaalde limieten aan de technische staf van de NSkiV (mailen via sportsecretariaat). Na het behalen van (een) evenementlimiet(en) draagt de technische staf van de NSkiV de betreffende reuzenslalomsnowboarder voor aan de Commissie Topsport. De Commissie Topsport controleert en toetst vervolgens de behaalde limieten op representativiteit.

  1. Check de limieten voor het betreffende evenement in het limietenboekje
  2. Controleer de inschrijfdata en aanmeld deadlines* in de officiële uitnodging van het betreffende evenement op de FIS-website
  3. Stuur tijdig een mail naar het sportsecretariaat met de topsportcoördinator in de CC met de gewenste aanmelding

* LET OP! Grote evenementen hebben vaak meerdere maanden van tevoren de eerste deadline

Individuele limieten alpine snowboard

Om in aanmerking te komen voor de nationale selectie zijn individuele limieten opgesteld door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

Procedure nationale selectie alpine snowboarden
In basis is elke snowboardracer zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van behaalde limieten aan de technische staf van de NSkiV (mailen via sportsecretariaat). Na het behalen van (een) individuele limiet(en) draagt de technische staf van de NSkiV de betreffende alpineboarder voor aan de Commissie Topsport als nationaal selectielid snowboard alpine. De Commissie Topsport controleert en toetst vervolgens de behaalde limieten op representativiteit. De nationale selectie alpine snowboarden wordt per seizoen samengesteld en is het raadzaam om direct bij het behalen van een eerste limiet contact op te nemen met de afdeling topsport.

De meest recente limieten en processen over alpine snowboarden kun je terugvinden in het limietenboekje op de documentenpagina.

TO Talentontwikkeling alpine snowboarden

De Nederlandse Ski Vereniging heeft samen met NOC*NSF een talentprofiel alpine snowboarden vastgesteld waarin staat beschreven aan welke voorwaarden een snowboardtalent moet voldoen voor een Belofte, Nationaal Talent (NT) of Internationaal Talent (IT) status. Jonge talentvolle snowboardracers onder de 16 jaar komen in aanmerking voor een Beloftenstatus van NOC*NSF. Reuzenslalommers van 16 jaar en ouder hebben nog steeds de mogelijkheid om een Beloftenstatus te verwerven maar kunnen op basis van hun resultaten ook in aanmerking komen voor een andere talentstatus (nationaal talent, internationaal talent). Het programma wordt bij aanvraag inhoudelijk getoetst door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

Dankzij een talentstatus (belofte, nationaal talent, internationaal talent) kunnen wedstrijdsnowboarders gebruik maken van bepaalde topsportfaciliteiten en –begeleiding, zoals onderwijs op Topsport Talentscholen.

Lees meer op de NOC*\NSF talentvoorzieningen website

Beloftestatus procedure alpine snowboarden

Bij een beloftestatus aanvraag alpine snowboarden wordt het programma wordt inhoudelijk getoetst door de technische staf van de Nederlandse Ski Vereniging.

De talentstatus procedure begint met het het invullen van het talentstatus aanvraag formulier (voor 1 mei 2023) op de documentenpagina.

TS Topsport alpine snowboarden

Sportkoepel NOC*NSF kent voor topsporters ook een aantal statussen (A-, HP- en selectiestatus). Hiervoor zijn bepaalde resultaten in internationale top parallel (reuzen) slalom wedstrijden vereist. Alleen NOC*NSF kan aan wedstrijd snowboardracers een topsportstatus verlenen. Hoewel de topsportstatus aan individuele snowboardracers wordt verleend, is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één tussen NOC*NSF en de Nederlandse Ski Vereniging.

Om in aanmerking te komen voor een A-status alpine snowboarden is de basis een top prestatie op WK, Olympische Spelen en/of Internationale topsportevenementen met zwaar internationaal deelnemersveld. De High Potential-status is voor alpine snowboarders met een uitzonderlijk perspectief, waarbij de verwachting is dat zij snel aansluiting vinden bij de mondiale top en een hoog perspectief hebben op een positie bij de mondiale top.

De NSkiV zal individueel kansrijke slalomsnowboarders welke de potentie hebben om binnen vier jaar uit te groeien tot worldcup PGS atleten van Olympisch niveau voordragen voor een NOC*NSF maatwerkprogramma om de laatste stap naar de wereldtop te kunnen maken. De ondersteuning van deze atleten is sterk gericht op de reeds behaalde resultaten, maar ook op de potentie die de boarder heeft om door te groeien tot een Olympisch parallel snowboarder op de komende Spelen.

Kijk voor meer informatie op de NOC*NSF topsportstatus website

Onderwijs voor alpine snowboard talenten en topsporters

Voor alpine snowboarden is de mogelijkheid om in het buitenland te kunnen trainen en racen van essentiëel belang in de ontwikkeling, dit is meer mogelijk dankzij speciaal topsport onderwijs. Topsport Talentscholen kunnen rekening houden met jouw sportieve ambities en het onderwijs optimaal afstemmen. Topsportonderwijs is beschikbaar voor boarders met een A-, Selectie-, of HP-status en voor talentvolle snowboarders met een IT(internationaal talent)-, NT(nationaal talent)- of belofte status.

Topsport Talentscholen hebben extra onderwijsvoorzieningen en speciale begeleiding zoals:

  • flexibel lesrooster
  • gespreid examen (2 schooljaren)
  • (deels) ontheffing
  • aanpassen huiswerk, repetities en/of schoolonderzoeken
  • extra voorzieningen om problemen veroorzaakt door afwezigheid op te lossen
  • deskundige topsporttalentbegeleider(s) en docenten

Sinds 1 januari 2021 kunnen naast Topsport Talentscholen ook gewone scholen faciliteiten bieden aan individuele talentvolle snowboardcrossers met een NOC*NSF-status. Dat is vooral fijn wanneer de Topsport Talentschool niet de juiste opleiding biedt of ver weg is. Kijk voor meer informatie over onderwijs combineren met PGS snowboardracen op de websites van NOC*NSF TeamNL onderwijs en het Expertise Centrum Voortgezet Onderwijs en Topsport.

Official partners
Partners
Championship venues