Beknopt verslag van de Algemene Vergadering NSkiV gehouden op 20 april 2024

De voorzitter opent de Algemene Vergadering met een woord van welkom en blikt kort terug op het afgelopen seizoen. Het lijkt er vooral op dat er nog nooit zoveel Nederlanders met wintersportvakantie zijn geweest als de afgelopen winter; dat geeft vertrouwen voor een goed wintersportseizoen in 2024/2025.

Het verslag van de Algemene Vergadering van 18 november 2023 wordt vastgesteld.

De directeur verzorgt bij de bestuursmededelingen een presentatie over Governance en neemt de vergadering op hoofdlijnen mee in een voorstel voor een nieuw besturingsmodel. Op 14 oktober 2024 wordt een achterbanbijeenkomst belegd om dieper op dit onderwerp in te gaan.

Op de geschreven voortgangsrapportage geven Herbert Cool (hoofd sportontwikkeling & partnerships), Wopke de Vegt (technisch directeur) en Arjen de Graaf (commercieel directeur) een aanvullende toelichting.

De penningmeester licht de prognose voor het huidige boekjaar toe. Het is de verwachting dat seizoen 2023/2024 gaat eindigen met een tekort van ongeveer 98.000 euro. Vervolgens geeft zij een toelichting op de uitgangspunten en de totstandkoming van de begroting voor het verenigingsjaar 2024/2025. De vergadering stelt de begroting 2024/2025 vast.

De voordrachten voor nieuwe kandidaat-leden van de Sportraad vinden normaal gesproken plaats in de Algemene Vergadering van november. Echter, om de continuïteit te borgen wenst de Sportraad een nieuwe kandidaat tussentijds voor te dragen. Bij het agendapunt benoeming vaste commissies wordt Femke Schrauwen benoemd tot lid van de Sportraad.

Na de rondvraag bedankt de voorzitter de aanwezigen, nodigt allen uit voor de lunch en sluit de vergadering.

Download hier het verslag.

Op de hoogte blijven van de Nederlandse Ski Vereniging? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Official partners
Partners
Championship venues